• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

Prosjektleder O22307

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and advisory services to clients in the engineering and construction disciplines and project management services. The company has offices in Bergen, Oslo, Stavanger and Molde in Norway and a branch office in Teesside, UK. Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within the Offshore, Energy, Construction, Shipbuilding and land-based industry.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter ProsjektlederStillingens arbeidsoppgaver:

Prosjektleder har ansvar for å gjennomføre prosjekt(er) i samsvar med prosjektmandat og i tråd med gjeldende lover og internt styringssystem.

• Helhetlig ansvar for prosjektets fremdrift, økonomi, kvalitet og HMS

• Sikre leveranse av produkt og dokumentasjon med forventet kvalitet som når de mål som er gitt av mandatet.

• Ivareta rollen som byggherrens representant ihht Byggherreforskriften

• Etablere og lede prosjektorganisasjonen

• Etablere et godt miljø og samarbeid i hele prosjektorganisasjonen og sørge for involvering og eierskap til prosjektets mål, herunder avholde prosjektmøter

• Gjennomføre prosjektmedarbeidersamtaler

• Sikre godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere, interessenter og leverandører

• Bidra til erfaringsoverføring mellom prosjekter og til å styrke selskapet sin evne til god prosjektgjennomføring

Dine kvalifikasjoner:

• Må ha erfaring fra norske prosjekter

• Solid erfaring i gjennomføring av sammensatte byggeprosjekter med mange interessenter og tøffe krav til fremdrift og kostnader.

• Solid erfaring fra gjennomføring av prosjekter etter NS8405.

• God forståelse for fremdriftsplanlegging og oppfølging.

• Generell bygg- og anleggsfaglig bakgrunn og innsikt er viktig i disse prosjektene, eventuelt spisset med elektrofaglig kompetanse

• Kjennskap til selskapet sine systemer og prosjekter

• Erfaring fra bussanlegg og ladeinfrastruktur

• Prince2 sertifisering

• Prosjektet krever en strukturert tilnærming og evne til god kommunikasjon med flere parallelle interessenter

Kandidat må være lokalisert i Europa.Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.


Arbeidssted: Oslo

Oppstart: snarest

Varighet: 31.12.2022 med opsjon om forlengelse og med mulig opp/ nedtrapping av stillingsprosent

Omfang: 50 – 100%

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening


Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Kjell Åsen, på e-post: kjell.aasen@techconsult.no


Sted Oslo

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=22307

Kontakt

Navn Kjell Åsen

Epost kjell.aasen@techconsult.no

Telefon + 47 934 80 422