• stillinger001
 • stillinger002
 • stillinger003

Stilling ledig

Miljørådgiver B 22246

Techconsult AS er et norskeid konsulentselskap som i mer enn 20 år har levert konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen tekniske fagområder, prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Selskapet ble stiftet i 1999, og har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde. Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Olje & Gass, Bygg/Infrastruktur, Energi & Miljø og Data/IT mot privat og offentlig sektor. Selskapet har som målsetting å være en viktig del av våre kunders verdikjede gjennom å tilby kvalitative tjenester og løsninger i et moderne, fokusert og velfundamentert konsept.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber.

Selskapet har inngått rammekontrakt med Bybanen i Bergen knyttet til tjenester innen prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse m.m.

Bybanen, byggetrinn 4, dekker strekningen Bergen Sentrum – Fyllingsdalen og er beregnet fullført rundt 2021/22.

For dette prosjektet søker vi nå etter Miljørådgiver.

Stillingens arbeidsoppgaver:

Miljørådgiveren sin hovedoppgave vil være oppfølging av krav i tillatelser,  kontrakter, lover/forskrifter og diverse handlingsplaner, blant annet miljøoppfølgingsplan, 

grovrisikoanalyser, tiltaksplan forurenset grunn, påslipps- og utslippstillatelser, miljøsaneringsbeskrivelser, støy og vibrasjoner i bygge- og anleggsfasen og uønskede

hendelser relatert til ytre miljø. Dette gjelder hele Bybanens byggetrinn 4. Tilbudt ressurs  skal også bistå med å koordinere tillatelser og eventuelle søknader mot 

forurensningsmyndighetene, og bistå i rapporteringer mot gjeldende tillatelser, samt  bistå med miljøoppfølging i prosjekteringsfasen. 

I tillegg skal tilbudt ressurs delta i vernerunder og befaringer på anleggsplassen etter  behov.  

Tilbudt ressurs skal også bistå med oppfølging og opplæring av miljø internt i Bybanen Utbygging, f.eks. oppfølging av Miljøfyrtårn, Bybanen Utbygging sin miljøprofil og intern kompetanseheving.

Oppdraget vil også bestå i å yte bistand og foreslå tiltak innen ulike problemstillinger relatert til ytre miljø, komme med eventuelle forslag til endringer i handlingsplanene basert på norsk regelverk og praksis på norske bygge- og anleggsplasser og utarbeide diverse maler for oppfølging av miljø som kan brukes i dette og påfølgende byggetrinn.

Miljørådgiver må delta på byggemøter, særmøter, fagmøter etc. ved behov.

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves relevant utdanning på bachelornivå eller høyere.
 • Må ha minimum 3 års relevant erfaring innen oppfølging av ytre miljø og  miljørådgiving fra relevante anleggsprosjekter. 
 • Det kreves også at ressursen har god kjennskap til relevant regelverk innen oppfølging av  ytre miljø i anleggsprosjekt. 
 • Må ha inngående kjennskap til bruk av de vanligste IT-verktøyer i bransjen. 
 • Norsk og engelsk språk skriftlig og muntlig. 
 • Må ha gyldig førerkort klasse B. 

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er 15.10.21, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Bergen

Oppstart: februar/mars 2022

Varighet: 31.12.2022

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Jonny Bjorheim, på e-post: jonny.bjorheim@techconsult.no


Sted Bergen

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=22246

Kontakt

Navn Jonny Bjorheim

Epost jonny.bjorheim@techconsult.no

Telefon +47 469 73 468