• stillinger001
 • stillinger002
 • stillinger003

Stilling ledig

Konsulentbistand – etablering av portefølje- og programkontor for T-banen 22000

Techconsult AS er et norskeid konsulentselskap som i mer enn 20 år har levert konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen tekniske fagområder, prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Selskapet ble stiftet i 1999, og har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde. Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Olje & Gass, Bygg/Infrastruktur, Energi & Miljø og Data/IT mot privat og offentlig sektor. Selskapet har som målsetting å være en viktig del av våre kunders verdikjede gjennom å tilby kvalitative tjenester og løsninger i et moderne, fokusert og velfundamentert konsept.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter kandidat til konsulentbistand for etablering av portefølje- og programkontor for T-banen.

Stillingens arbeidsoppgaver:

For å etablere programmet søkes det en konsulent som kan bistå med å etablere prosesser, rammeverk, rollebeskrivelser og mandater for portefølje- og programkontoret. Parallelt vil det foregå en utlysning av en leder som etter hvert vil inneha rollen som Portefølje- og programsjef som sammen med andre nøkkelroller vil utgjøre et operativt program som jobber med oppgavene over.

Vedkommende skal ha erfaring fra tilsvarende arbeid, være kjent med Oslo kommune og Oslopakke 3s beslutnings- og styringsprinsipper og ha god forståelse for kollektivtrafikk generelt og T-banen spesielt.

Det vil også bli lagt vekt på kunnskap om prosjektverktøy og metodikk som bringes inn i arbeidet med å etablere struktur og prosesser. Arbeidsspråk hovedsakelig norsk, men noe engelsk bør påregnes. Lederen vil arbeide tett sammen med T-banens avdeling for Produkt og analyse, som vil fremskaffe og synliggjøre eksisterende mål og gevinstplaner.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring og resultater fra tilsvarende arbeid og roller 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Formell kompetanse innen Program- og prosjektstyring 
 • Vilje og evne til å benytte kundens ulike avdelinger for å oppnå helhetlige resultater


Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er 10.08.21, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo

Oppstart: 01.09.2021 (snarest mulig)

Varighet: minimum frem til 31.03.2022 med mulighet for opp/nedtrapping og opsjon om forlengelse

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Kjell Åsen, på e-post: kjell.aasen@techconsult.no


Sted Oslo

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=22000

Kontakt

Navn Kjell Åsen

Epost kjell.aasen@techconsult.no

Telefon + 47 934 80 422