• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

Prosjektleder anskaffelse O21925

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and advisory services to clients in the engineering and construction disciplines and project management services. The company has offices in Bergen, Oslo, Stavanger and Molde in Norway and a branch office in Teesside, UK. Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within the Offshore, Energy, Construction, Shipbuilding and land-based industry.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en erfaren prosjektleder anskaffelseStillingens arbeidsoppgaver:

Vi søker en erfaren prosjektleder til anskaffelse av ny skinnepusser trikk. Prosjektleder skal lede hele prosessen fra forprosjekt til overlevering av skinnepusser og LRB. Vi ser for oss følgende hovedarbeidsoppgaver:


Skinnepusser:

• Etablere en prosjektorganisasjon med interne og eksterne ressurser for å gjennomføre prosjektet

• Anskaffe skinnepusser for trikk ihht lov om offentlig anskaffelser og kundens styringssystem

• Sikre tilstrekkelig brukerinvolvering

• Sikre oppfølging av leveransen og at leveranser av nødvendig sluttdokumentasjon er i samsvar med Kravforskriften og kundens styringssystem

• Sikre at skinnepusser er i samsvar med bestemmelser i Kravforskriften (søknad og melding til SJT)


LRB:

• Lede av arbeidet med anskaffelse av ny LRB

• Bistå i arbeidet med utarbeidelse av sikkerhetsdokumentasjon, sluttdokumentasjon og nødvendige prosedyrer


Dine kvalifikasjoner:

• Prosjektlederen må vise til gjennomføring av større prosjekter. Det er en fordel om prosjektleder har erfaring med maskinanskaffelse til jernbane- og sporveisvirksomheter.

• Det er også en stor fordel med kjennskap til det regelverket som Kunden er underlagt, tekniske regelverk og/eller skinnegående transport/sporrelaterte prosjekter. Prosjektleder bør ha kunnskap om jernbaneforskrifter, lov om offentlig anskaffelser og kontraktsadministrasjon.

• Tilbudt prosjektleder må ha gode samarbeidsegenskaper og kunne kommunisere på alle nivåer internt og eksternt. Prosjektleder må være systematisk, strukturert og «selvgående».

• Kunden skal kunne omdisponere prosjektleder til andre oppdrag i Kundens regi dersom det blir endring i behov.


Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er 01.08.21, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo

Periode start: Snarest. Senest oppstart 23.08.21  

Antatt periode slutt tom: 31.05.2023 med mulig nedtrapping av stillingsprosent mot slutten av oppdraget

Omfang: 100 % stilling.


Techconsult tilbyr deg som ansatt:

• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening


Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Kjell M. Åsen, på e-post: kjell.aasen@techconsult.no


Sted Oslo

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=21925

Kontakt

Navn Kjell Åsen

Epost kjell.aasen@techconsult.no

Telefon + 47 934 80 422