• stillinger001
 • stillinger002
 • stillinger003

Stilling ledig

Områdeansvarlig Mekaniske disipliner 21865

Techconsult AS er et norskeid konsulentselskap som i mer enn 20 år har levert konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen tekniske fagområder, prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Selskapet ble stiftet i 1999, og har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde. Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Olje & Gass, Bygg/Infrastruktur, Energi & Miljø og Data/IT mot privat og offentlig sektor. Selskapet har som målsetting å være en viktig del av våre kunders verdikjede gjennom å tilby kvalitative tjenester og løsninger i et moderne, fokusert og velfundamentert konsept.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Områdeansvarlig Mekaniske disipliner.

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Fagperson som har ansvar for ett bestemt anlegg og/eller område. Er rollen delt mellom to posisjoner, skal begge delta i utøvelser av denne rollen ved en gitt AT.
 • Ansvarlig for aktivering og deaktivering av AT.
 • Ansvarlig for koorinering av arbeidstillatelser og samtidige aktiviteter, samt at grensesnitt er ivaretatt.
 • Ansvarlig for å klargjøre og klarere AT sammen med utførende på arbeidssted i samsvar med AT.
 • Skal ha oversikt og kontroll ovre barrierer, systemer og arbeid som pågår.
 • Ansvarlig for å administrere alle påkrevde isoleringer av energikilder, mekaniske eller elektriske - sammen med utførende. AFA og LFS har ansvar for all elektrisk isolering, og skal formidle hva de har iverksatt til områdeansvarlig. Områdeansvarlig kan øke omfanget hvis han mener det er nødvendig, men kan ikke redusere dette.
 • Ansvarlig for å administrere tilbakestilling av systemer og isoleringer etter fullført arbeid og verifisere at utstyret er sikkert å sette tilbake i drift - sammen med utførende. Her er det som ovenfor, AFA og LFS skal avvikle sikkerhetstiltak de har iverksatt etter at arbeidet er utført og alle er ferdige på arbeidsstedet.
 • Skal opprettholde kontroll med grensesnittaktiviteter til systemer og områder i drift.
 • Skal ved bruk av ikke norsktalende personell forsikre seg, ved hjelp av kontrollspørsmål, at personellet har forstått AT før arbeidet starter.
 • Tilføyer eventuelle merknader / forutsetninger i AT skjema ved behov.
 • Skal gjennomføre daglig inspeksjon av arbeidssted for å hindre fallende gjenstander. Fyller ut sjekkliste for arbeid i høyden sammen med utførende.

Kan få delegert ansvar fra Systemansvarlig for følgende;

 • Sikre at riktig utstyr / system er isolert og klargjort for arbeid i samsvar med arbeidstillatelse / isolasjonserklæring.
 • Kontrollere og tilbakestille arbeidssted etter avsluttet arbeid.

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Haugesund

Oppstart: Asap

Varighet: 01.03.22

Rotasjon: 14-21 - Det vil til enhver tid (0700-1900) være 2 områdeansvarlige på MEK

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Solveig Wiik, på e-post: solveig.wiik@techconsult.no


Sted Haugesund

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=21865

Kontakt

Navn Solveig Wiik

Epost solveig.wiik@techconsult.no

Telefon +47 468 31 171