• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

SENIORINGENIØR MEKANISK B21849

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and advisory services to clients in the engineering and construction disciplines and project management services. The company has offices in Bergen, Oslo, Stavanger and Molde in Norway and a branch office in Teesside, UK. Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within the Offshore, Energy, Construction, Shipbuilding and land-based industry.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter SENIORINGENIØR MEKANISKStillingens arbeidsoppgaver:

Fagingeniør/ prosjektingeniør i studiefase og gjennomføringsfase av PPC-prosjekter:

• Være disipliningeniør i tidligfasestudier

• Være disiplinleder og/eller prosjekteringsleder i studier

• Være pådriver i å utvikle optimale konsepter med tanke på kost og kvalitet

• Utarbeide teknisk underlag for utsetting av oppdrag/innkjøp

• Oppfølging av oppdrag/innkjøp etter kontraktsinngåelse

• Bidra til leveransene i studierapporter

• Sikre at systemer og utstyr er designet ihht. disiplinkrav i EPC og FC-kontrakter

• Sikre omforening av tekniske løsninger med Selskapets basisorganisasjon (teknisk og drift)

• Sikre at EPC- og FC-kontraktørs leveranser er ihht. gjeldende Selskapets «best practice».

• Assistere i EPC- og FC-kontraktørs forberedelser, verifikasjon og oppfølging av innkjøpspakker.

• Sjekke at underleverandørdokumentasjon er ihht. Selskapets krav

• Oppfølging av tekniske klarifikasjoner innen mekanisk disiplin

• Planlegge, utføre og følge opp verifikasjoner

• Bidra til at endringer i prosjekt blir redusert til et minimum


Dine kvalifikasjoner:

• Mer enn ti års erfaring med :

- Mulighetsstudier, konsept- og FEED-studier, samt gjennomføringsprosjekt

- rør og rørdesign, statisk, mekanisk utstyr

- teknisk flerfaglig koordinering

• Lang erfaring fra Kårstø/ Selskapets-prosjekter

• Selvgående innen SAP, NavisWorks, PIMS, Docmap, Procosys, STID, PDMS utstyrs- og rørdesign.

• God kjennskap til Selskapets tekniske kravspesifikasjoner og styrende dokumentasjon.

• Språk: Norsk og Engelsk


Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.


Arbeidssted: Kårstø

Oppstart: 23.08.2021

Varighet: 19.08.2022Techconsult tilbyr deg som ansatt:

• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og treningTechconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Solveig Wiik, på e-post: solveig.wiik@techconsult.no


Sted Kårstø

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=21849

Kontakt

Navn Solveig Wiik

Epost solveig.wiik@techconsult.no

Telefon +47 468 31 171