• stillinger001
 • stillinger002
 • stillinger003

Stilling ledig

Kontrollingeniør B 21846

Techconsult AS er et norskeid konsulentselskap som i mer enn 20 år har levert konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen tekniske fagområder, prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Selskapet ble stiftet i 1999, og har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde. Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Olje & Gass, Bygg/Infrastruktur, Energi & Miljø og Data/IT mot privat og offentlig sektor. Selskapet har som målsetting å være en viktig del av våre kunders verdikjede gjennom å tilby kvalitative tjenester og løsninger i et moderne, fokusert og velfundamentert konsept.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber.

Selskapet har inngått rammekontrakt med Bybanen i Bergen knyttet til tjenester innen prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse m.m.

Bybanen, byggetrinn 4, dekker strekningen Bergen Sentrum – Fyllingsdalen og er beregnet fullført rundt 2021/22.

For dette prosjektet søker vi nå etter en Kontrollingeniør.

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Kontrollingeniør deltar i å følge opp installasjon / utførelse av valgte designløsninger i entreprisene Banesignal og Signal Tele for byggherre. Dette inkluderer blant annet oppfølging installasjon ute på anlegget, grensesnittkoordinering, rapportering internt, samt bidra i å overse etterlevelse av HMS/SHA-regler. Kontrollingeniør skal ha særlig fokus på oppfølging av arbeidenes kompatibilitet med Bybanens Tekniske Regelverk.
 • Arbeidet omfatter også oppfølging av entreprenørens leveranser og krav.
 • Kontrollingeniør skal også være delaktig i å koordinere fremdrift med øvrige entrepriser ute på stedet, samt langsgående tekniske entrepriser og tekniske entrepriser på Haukeland Undergrunnsstasjon og Fyllingsdalen vognhall / adm. Bygg.

 • Kontrollingeniør skal bistå Bybanen Utbyggings kontraktsbyggeledere for totalentreprisene med å følge opp leverandør i installasjonsperioden.
 • Hovedfokus vil være oppfølging ute på anlegget.
 • Kontrollingeniør skal også utføre oppgaver gitt i kontrollplaner med tilhørende sjekklister for byggeledelsen.
 • Videre kan kontrollingeniør delta på byggemøter, grensesnittkoordinering, delta på testing, samt følge opp mangellister. 

Kvalifikasjoner:

 • Formalutdanning som ingeniør og/eller fagskole innen relevant fagområde, elektro/automasjon eller Telekom. Fordel med fagbrev.
 • Ønskelig med relevant erfaring fra lignende oppdrag fortrinnsvis innen bane, vei eller større anlegg/bygg. Lengre relevant erfaring vil kunne kompensere for manglede oppfyllelse av krav til formell utdannelse.
 • Oppdraget vurderes som meget operativt, og ressursen må påregne å tilbringe store deler av arbeidsdagen ute på anleggsplassen. Det forventes at ressursen er strukturert, systematisk og har gode kommunikasjonsevner. 
 • Må ha inngående kjennskap til bruk av de vanligste IT-verktøyer i bransjen, og generelt god IT-kompetanse er en forutsetning for utførelsen av oppdraget. 

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er 22.06.21, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Bergen

Oppstart: 15.08.21

Varighet: Oktober 2022, med opsjon på forlengelse av avtalen på ytterligere 2 x 6 måneder.

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Ronny Meyer, på e-post: ronny.meyer@techconsult.no


Sted Bergen

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=21846

Kontakt

Navn Solfrid Otterås

Epost ronny.meyer@techconsult.no

Telefon +47 901 90 223