• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

INGENIØR - MEKANISK MASKINERI / ROTERENDE B21805

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and advisory services to clients in the engineering and construction disciplines and project management services. The company has offices in Bergen, Oslo, Stavanger and Molde in Norway and a branch office in Teesside, UK. Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within the Offshore, Energy, Construction, Shipbuilding and land-based industry.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter INGENIØR - MEKANISK MASKINERI / ROTERENDEStillingens arbeidsoppgaver:

Det er behov for å styrke teknisk avdeling med mekaniske ingeniører som har roterende/maskineri kompetanse. Oppgavene kan være: I teknisk tilstandsteamet som følger opp utstyret tilstand og regularitet, samt gir dag til dag teknisk støtte til drift og vedlikeholdsavdelingene. Og/eller i prosjektteamene som utfører modifikasjoner på raffineriet trenger vi mekanisk roterende ingeniører som har jobbet med design, studier og detalj prosjektering på mindre til middelstore modifikasjoner. Vedkommende vil bli del av et multidisiplin modifikasjonsteam som har ansvar for å modne frem modifikasjoner fra studier til ferdig installert i anlegget inkludert oppdatert as built dokumentasjon. I multidisiplin modifikasjoner der mekanisk er hoved-disiplin vil mekanisk/piping ingeniør få et pådriveransvaret for modifikasjonen. Et modifikasjonsteam vil normalt ha pågående en portefølje på ca 50 modifikasjoner i ulike størrelse og faser (studier, detalj prosjektering, installasjon).


Dine kvalifikasjoner:

• Master eller bachelor innenfor mekaniske maskineri/roterende.

• Det er fordel at man har jobbet på et prosessanlegg, med vedlikehold og oppfølging av maskineri og/eller desing i prosjekt og har kompetanse på noen av disse områdene; tilstandsovervåkning av roterende utstyr, kompressorstyring, vibrasjonsanalyse, STID, SAP, ProCoSys, E3D, FE analyser, design standarder, håndberegninger, utarbeidet studier og jobbpakker.

• Norsk og engelsk


Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.


Arbeidssted: Mongstad

Oppstart: 01.06.21

Varighet: 31.12.21

Commuters acceptedTechconsult tilbyr deg som ansatt:

• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening


Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Solveig Wiik, på e-post: solveig.wiik@techconsult.no


Sted Mongstad

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=21805

Kontakt

Navn Solveig Wiik

Epost solveig.wiik@techconsult.no

Telefon +47 468 31 171