• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

Planlegger O21797

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and advisory services to clients in the engineering and construction disciplines and project management services. The company has offices in Bergen, Oslo, Stavanger and Molde in Norway and a branch office in Teesside, UK. Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within the Offshore, Energy, Construction, Shipbuilding and land-based industry.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Planlegger.Stillingens arbeidsoppgaver:

- Fremskaffe informasjon om tidsrammer, milepæler, ressursbehov og eventuelle spesielle kompenserende tiltak. God multi-disiplin forståelse og forståelse av teknisk dokumentasjon.

- Utarbeide og oppdatere alle overordnede prosjektplaner.

- Bidra til at prosjektmedarbeidere får forståelse for gjennomføringsplanene og forutsetningene for disse inn mot de kontraktuelle og interne milepæler/leveranser.

- Innhente ukentlig/månedlig fremdriftsrapportering fra alle bidragsytere og behandle dette i plansystemer.

- Ansvarlig for formidling av fremdriftsinformasjon til organisasjonen.

- Følge med på kritisk linje i prosjektet, varsle om avvik og være bidragsytende til å foreslå tiltak basert på analyser fra plansystemet.

- Bidra aktivt i Risk management.

- Oppfølging og gjennomsyn av underleverandørenes planer samt delta på møter som er kritiske for gjennomføringen eller med kristiske planleveranser.Kompetanse og erfaring:

- Min. 5 års erfaring med prosjektplanlegging innen ulike type olje/gass-relaterte modifikasjonsprosjekter, nybygg og studier.

- God teknisk og praktisk forståelse av prosjektgjennomføring fra design, dokumentasjon, innkjøp, fabrikasjon til installasjon og driftsetting

- God overordnet kontraktsforståelse


Systemverktøy: Krav: MS Office, Safran Project

Språkkrav: Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig

Utdannelse: Høyskole eller Universitet, gjerne innenfor teknisk fagStillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Sandefjord/Oslo/Stavanger/Bergen

Oppstart: Asap

Varighet: 1 år med mulighet for forlengelseTechconsult tilbyr deg som ansatt:

• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening


Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no


Sted Sandefjord

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=21797

Kontakt

Navn Marianne Koppang

Epost marianne.koppang@techconsult.no

Telefon +47 900 92 601