• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

PROJECT SUPERVISOR - CONSTRUCTION LEAD B21694

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and advisory services to clients in the engineering and construction disciplines and project management services. The company has offices in Bergen, Oslo, Stavanger and Molde in Norway and a branch office in Teesside, UK. Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within the Offshore, Energy, Construction, Shipbuilding and land-based industry.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter PROJECT SUPERVISOR - CONSTRUCTION LEAD


Stillingens arbeidsoppgaver: 

• Stillingen rapporterer oppgavemessig til prosjektleder og er ansvarlig for HMS resultat og for styring og monitorering av HMS aktiviteter i ansvarsområdet.

• Ansvarlig for å lede gjennomføring av arbeidet i tildelt område og tildelte ressurser i alle prosjektfaser (initiering, planfase, forberedelsesfase, gjennomføring og evaluering) i henhold til avtalte rammer for plan, budjett, kvalitet samt tekniske krav.

Dine kvalifikasjoner:

• Erfaring med kompleks operasjonell oppgaveledelse og leverandørsamhandling.

• God erfaring med bruk av IT systemer og verktøy for risikostyring (Pims), hendelsesrapportering (Synergi), SAP, og arbeidsprosesser og styrende dokumentasjon.

• Engelsk muntlig og skriftlig.

• God kjennskap til prosessanlegg og sikkerhets- helse og arbeidsmiljørisiki knyttet til drift og vedlikehold.

• Evne til å skape god samhandling i en operasjonel hverdag både mellom utførende, støtte- og ledelsespersonell internt og mot leverandører.

• Proaktiv og løsningsorientert.

• Evne til å sette tydelige forventninger og sikre resultat.

• Gode kommunikasjonsferdigheter i et flerkulturelt miljø.

• Demonstrere tydelig sikkerhetskultur og evne til å ta ansvar for styring og reslutat.

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.


Arbeidssted: Mongstad

Oppstart: 01.06.2021

Varighet: 31.05.2022

Commuters accepted


Techconsult tilbyr deg som ansatt:

• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening


Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Eldfrid Vågane, på e-post: eldfrid.vaagane@techconsult.no


Sted Bergen - Mongstad

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=21694

Kontakt

Navn Eldfrid Vågane

Epost eldfrid.vaagane@techconsult.no

Telefon +47 930 02 152