• stillinger001
 • stillinger002
 • stillinger003

Stilling ledig

Risk Manager S 21669

Techconsult AS er et norskeid konsulentselskap som i mer enn 20 år har levert konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen tekniske fagområder, prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Selskapet ble stiftet i 1999, og har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde. Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Olje & Gass, Bygg/Infrastruktur, Energi & Miljø og Data/IT mot privat og offentlig sektor. Selskapet har som målsetting å være en viktig del av våre kunders verdikjede gjennom å tilby kvalitative tjenester og løsninger i et moderne, fokusert og velfundamentert konsept.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Risk Manager.

Stillingens arbeidsoppgaver:

I stillingen som Risk Manager er du en viktig bidragsyter i arbeidet med å identifisere, analysere, evaluere og håndtere potensielle trusler og muligheter i prosjektet. Risk Manager skal være en pådriver i arbeidet med å sikre en robust risikokultur i prosjektet i tett samarbeid med prosjektledelse og Risk Koordinator.

Dine arbeidsoppgaver:

 • Være en proaktiv risk pådriver i samarbeid med prosjektledelse og nøkkelpersonell i prosjektorganisasjonen.
 • Planlegge for å gjennomføre interne risk møter og risk workshops på en kontinuerlig basis og ved behov.
 • Planlegge for å gjennomføre risk møter med kunde for å gjennomgå status for topp risker, muligheter og aksjoner i prosjektet.
 • Kommunisere risiko med ulike disipliner som eksempelvis Engineering, Construction, HMS&K, og prosjektkontroll for å identifisere og håndtere potensielle risker innen ulike områder.
 • Sørge for at risiko- og mulighetsregisteret i Pims til enhver tid er oppdatert og at risker og aksjoner er fulgt opp innen gitte tidsfrister.
 • Arbeide for en robust risikokultur ved å fokusere på god risikokommunikasjon, risikofamiliarisering og risikobevissthet i prosjektorganisasjonen i samarbeid med prosjektledelse og risk koordinator.

Kompetansekrav:

 • Du er utdannet på bachelor- eller masternivå.
 • Norsk er hovedspråk, men kandidaten må ha gode engelskkunnskaper.
 • Du har bred erfaring innen risikostyring, minimum 5-10år. Fortrinnsvis gode kunnskaper innen risikostyring fra større EPCI prosjekter.
 • God erfaring i bruk av Pims risk og arbeid med risiko- og mulighetsregistre.
 • God kjennskap til risikostyringskrav i ISO 9001 og ISO 31000.
 • Du er en positiv lagbygger som har evnen til å oppnå gode resultater gjennom samarbeid med et ønske om å bidra til kundens og bedriften beste.
 • Du er en initiativtaker med god evne til å engasjere og kommunisere på tvers av disipliner og nivåer i organisasjonen.
 • Du er selvstendig, systematisk og opptatt av å levere gode resultater.

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Stavanger

Oppstart: Asap

Varighet: 2 år

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Eldfrid Vågane, på e-post: eldfrid.vaagane@techconsult.no


Sted Stavanger

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=21669

Kontakt

Navn Eldfrid Vågane

Epost eldfrid.vaagane@techconsult.no

Telefon +47 930 02 152