• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

QA Leder B21512

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and advisory services to clients in the engineering and construction disciplines and project management services. The company has offices in Bergen, Oslo, Stavanger and Molde in Norway and a branch office in Teesside, UK. Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within the Offshore, Energy, Construction, Shipbuilding and land-based industry.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter QA Leder

Personen vi søker er en positiv lagbygger som er god til å oppnå resultater igjennom samarbeid.

Du vil få ansvar for å videre bygge laget som skal sørge for gode kvalitetsleveranser i prosjektet og vil sitte i prosjektets ledergruppe.

Prosjektet er i sterk utvikling og det er nødvendig at du har erfaringer fra større prosjekter og kan vise til resultater derfra.Stillingens arbeidsoppgaver:

• Bygge og lede prosjektets kvalitetsorganisasjon

• Arbeide proaktivt med kvalitetsarbeid igjennom prefabrikasjon til innstallasjon.

• Arbeide tett opp mot selskapets ledelse samt representanter fra kunde.

• Planlegge, vedlikeholde og følge opp aktiviteter som vedrører prosjektets kvalitetsstyringssystem

• Etablere og vedlikeholde prosjektets tilsynsplan basert på input fra alle organisasjonsenheter

• Følge opp status på planlagte og utførte tilsynsaktiviteter

• Følge opp prosjektets risk register sammen med prosjektets ledelse.

• Gjennomføre interne tilsyn på etablert kvalitetsstyringssystem

• Koordinere utarbeidelse av prosjektets kvalitetsplan, samt holde denne ved like

• Etablere prosjektets tilsynsplan og holde denne løpende oppdatert

• Følge opp avvik og forbedringsforslag i prosjektet

• Ukentlig rapportering av status på tilsynsaktiviteter samt utestående aksjoner

• Holde prosjektets ledelse orientert om alle vesentlige forhold som vedrører kvalitetsstyring i prosjektet

• Planlegge og utføre interne tilsyn for å avdekke eventuelle uoverensstemmelser mellom prosjektets handlemåte i forhold til gjeldende interne bestemmelser, kontrakt og lover, for deretter å foreslå samt følge opp korrigerende tiltak

• Spesifisere krav til kvalitetsstyring for underleverandører samt evaluere leverandørers kvalitetsstyringssystem og følge opp i form av kvalitetsrevisjoner

• Være prosjektets kontaktperson ved tilsyn fra Kunde og myndigheter.

• Sørge for at nøkkelpersonell får relevant informasjon om prosjektets kvalitetsstyringssystem

• Koordinere erfaringsoverføring fra andre prosjekter - Internal Peer Review.

• Se til at erfaringer i prosjektet blir innhøstet, enten som løpende rapportering i forbedringssystemer eller ved etablering av erfaringsrapport når det er krav om dette

• Utarbeide input til månedsrapportering eller annen forventet rapportering til kundeDine kvalifikasjoner:

• MSc/MBA eller BSc grad og 3 års relevant erfaring, eller ikke høyskoleutdannet med min. 8 års relevant erfaring.

• Gode kunnskaper innen kvalitetsstyring fra større EPCI prosjekter.

• Kjennskap og erfaring med risk og risk register.

• Erfaring med å bygge og lede kvalitetsorganisasjon i prosjekt.

• God kjennskap til ISO9000-serien og bruken av denne

• Grunnleggende kunnskaper i revisjonsteknikk

• Norsk er hovedspråk, men du må ha gode engelskkunnskaperStillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.


Arbeidssted: Stavanger

Oppstart: asap

Varighet: 1 år


Techconsult tilbyr deg som ansatt:

• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening


Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Eldfrid Vågane, på e-post: eldfrid.vaagane@techconsult.no


Sted Stavanger

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=21512

Kontakt

Navn Eldfrid Vågane

Epost eldfrid.vaagane@techconsult.no

Telefon +47 930 02 152