• stillinger001
 • stillinger002
 • stillinger003

Stilling ledig

QHSE Advisor B 21393

Techconsult AS is a Norwegian-owned consulting company that for more than 20 years has provided consulting and recruitment services to clients in technical disciplines, project management and project administration. The company was founded in 1999, and has offices in Bergen, Oslo, Stavanger and Molde. Techconsult AS operates nationally and internationally in the segments Oil & Gas, Construction / Infrastructure, Energy & Environment and Data / IT for private and public sector. The company aims to be an important part of our customers value chain by offering qualitative services and solutions in a modern, focused and well-founded concept.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en QHSE Advisor.

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Arbeide tett med Rig Manager og OIM, samt MODU KHMS-avdeling
 • Koordinere KHMS-arbeidet i henhold til riggens og MODU’s aksjonsplaner, kundekrav og myndighetskrav
 • Tilrettelegge og følge opp revisjons- og tilsynsaktiviteter fra myndigheter, flaggstat og kunde
 • Lede/delta i interne granskninger etter uønskede hendelser
 • Lede/delta i interne revisjonsaktiviteter
 • Følge opp uønskede hendelser og avvik
 • Verifisere kvaliteten på Synergi rapportering innenfor egen enhet
 • Utarbeide relevante statistiske analyser og sikre at nødvendige tiltak blir sluttført
 • KHMS månedsrapportering
 • Delta i prosedyreutarbeidelse/-oppdatering
 • Bidra i MODU anbudsarbeid
 • Reise offshore når dette kreves i forbindelse med tilsyn, revisjoner og generell oppfølging
 • Støtte og være pådriver i implementering av Competence Management System
 • Bidra i forberedelser til kundemøter og delta ved behov
 • Holde relevante KHMS presentasjoner internt og ekstern (kunde)
 • Bidra til årlig gjennomgang og nødvendig oppdatering av SUT i henhold til interne krav og myndighetskrav
 • Være proaktiv i forhold til ekstern kunde og intern kunde (Rig Manager)
 • Følge opp og samordnede aktiviteter/kampanjer felles for KHMS i MODU
 • Fasilitere kjemikale-relaterte risiko analyser (helse og arbeidsmiljø)
 • Fasilitere risikoanalyser ved behov (hazid, hazop, bow-tie etc)
 • Vedlikehold av Miljø aspekt og impakt register

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse (Master, Bachelor) innenfor HMS
 • Utdannelse innen kvalitetsledelse
 • Dokumentert erfaring innen kvalitetsledelse, helse, miljø og sikkerhet rettet mot offshore drift
 • Dokumentert kompetanse som granskningsleder og revisjonsleder
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk petroleumsregelverk og de ulike flaggstater
 • God kjennskap til og erfaring fra arbeid med ISM koden, samt standardene ISO 9001, ISO 14001
 • God erfaring med bruk av Synergi og Excel
 • Offshore sikkerhetskurs og helseattest
 • Fordel med operasjonell erfaring

Personlige egenskaper:

 • Analytisk, strukturert og systematisk
 • Proaktiv i arbeid mot rigg, driftsorganisasjon og kunde
 • Pådriver i forbedrings-/endringsarbeid
 • Teamarbeider
 • God norsk og engelsk fremstillingsevne muntlig og skriftlig

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Bergen

Oppstart: 01.04.21

Varighet: 30.11.21

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Eldfrid Vågane, på e-post: eldfrid.vaagane@techconsult.no


Sted Bergen

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=21393

Kontakt

Navn Eldfrid Vågane

Epost eldfrid.vaagane@techconsult.no

Telefon +47 930 02 152