• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

E3D/PDMS Administrator 21377

Techconsult AS er et norskeid konsulentselskap som i mer enn 20 år har levert konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen tekniske fagområder, prosjektledelse og prosjektadministrasjon. Selskapet ble stiftet i 1999, og har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde. Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Olje & Gass, Bygg/Infrastruktur, Energi & Miljø og Data/IT mot privat og offentlig sektor. Selskapet har som målsetting å være en viktig del av våre kunders verdikjede gjennom å tilby kvalitative tjenester og løsninger i et moderne, fokusert og velfundamentert konsept.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en E3D/PDMS Administrator.

Stillingens arbeidsoppgaver:

Ansvar:

- Opprettholde stabilitet og vedlikehold av alle områder for 3D-modell og ansvarlig for prosjektoppsett, oppdateringer, vedlikehold og systemstøtte av systemoppsettet.

- Selvstendig ansvar for å innhente tilbakemelding fra 3D-koordinatorer og 3D-designere relatert til behov for videreutvikling av selskapets Plant Design-systemer, og følge opp at utviklings-oppgaver blir organisert og utført i henhold til selskapets prosedyrer og spesifikasjoner.

- Ansvarlig for å avholde/delta på møter som er relevant for potensielle/identifiserte utviklingsoppgaver innenfor 3D-systemet.

- Skal være en ressurs for 3D-koordinatorer og disiplinledere ved spørsmål knyttet til 3D-systemet.

- Bidra med informasjon til prosjektene om ressursbehov fra disiplinen i alle prosjektfaser.

Dine kvalifikasjoner:

Med arbeidsoppgaver menes at Systemkoordinator kan utføre oppgaver selv eller bestille og lede nødvendig kapasitet intern/eksternt.

- Sette opp prosjekter, administrering, brukerstøtte og utvikling for firmaets Plant Design-systemer.

- Forstå omfanget av det enkelte prosjekt, og ha kapasitet til å opprette databaseoppsett som muliggjør 3D design med påfølgende produksjon av leveranser fra prosjektdatabasen.

- Utarbeide alle katalogdata i prosjektets 3D-modeller før prosjektstart.

- Forstå behovet og behandle programvare til bruk i forbindelse med 3D/Plant Design programvare.

- Planlegge nødvendig trening for sluttbrukere av selskapets 3D/Plant Design programvare, inkludert brukertrening for egenutviklet funksjonalitet samt standard basis finksjonalitet når hensiktsmessig. Dette inkluderer klasserom/online-trening og utarbeiding av treningsmateriell.

- Samhandle direkte med brukere/disiplinledere og dokumentere krav og spesielle behov relatert til prosjektdesign eller andre områder

- Generelt være ressurs og koordinator for alle 3D-disipliner som piping, struktur, mekanisk (equipment), HVAC og den delen av elektro/ automasjon som skal inn i 3D-modellen.

- Utvikle og forberede veiledninger/prosedyrer med tilhørende dokumenter relatert til oppgaver som påvirker kvalitet og effektivitet.

- Samle inn erfaring fra prosjekter når relevant, og kommunisere erfaringer på tvers av prosjekter og disipliner.

- Sørge for at det taes backup av relevante data. Daglig utførelse gjøres av IT-avd.

Utdannelse:

• Teknisk Utdannelse fra Høgskole eller Universitet

Språk krav:

• Norsk skriftlig og muntlig er en fordel men ikke et krav

• Engelsk skriftlig og muntlig er et krav

Erfaringskrav:

• Solid Multidisiplin forståelse

• Kunnskap og erfaring som Plant Design administrator og utvikling/programmering i PlantDesign-systemer.

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Sandefjord

Oppstart: Snarest

Varighet: 6 mndr. med mulighet for forlengelse

Kandidater bør være bosatt lokalt på Østlandet i dagpendle-avstand til Sandefjord.

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Veslemøy Koppang, på e-post: veslemoy.koppang@techconsult.no


Sted Sandefjord

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=21377

Kontakt

Navn Veslemøy Koppang

Epost veslemoy.koppang@techconsult.no

Telefon + 47 406 48 686