• stillinger001
 • stillinger002
 • stillinger003

Stilling ledig

Project Leader 21214

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and advisory services to clients in the engineering and construction disciplines and project management services. The company has offices in Bergen, Oslo, Stavanger and Molde in Norway and a branch office in Teesside, UK. Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within the Offshore, Energy, Construction, Shipbuilding and land-based industry.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Project Leader.

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Prosjektleder prosjekter
 • Ansvarlig for å lede gjennomføringen av tildelte prosjekter i henhold til gjeldende arbeidsprosess.
 • Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter i hht. HMS, kost, plan og kvalitet på leveranse.
 • Søke optimale «smarte» metoder å utføre tildelte prosjekter i samarbeid med prosjekt team og naturlige samarbeidspartnere.
 • Sette sammen og lede team tilpasset oppgaven som skal løses, samt vurdere naturlige samarbeidspartnere. 
 • Ansvarlig for å rapportere månedlig status på prosjektene
 • Sørge for formell avslutning av prosjektet og evaluere leveranser i samarbeid med prosjektteamet. 
 • Bidra til utvikling av beste praksis.
 • Sørge for å ha oppdaterte risiko register pr prosjekt. 
 • Følge opp Y2/Y3 notifikasjoner i SAP (leveransekvalitetsavvik).
 • ”Single-point of contact” for hvert enkelt prosjekt.
 • Etablere nødvendig underlag for beslutningsprosesser inklusiv underlag til partnere.
 • Ansvar for å ivareta stedlig tilstedeværelse i anlegget for å følge opp prosjekter i installasjonsfase. 
 • Vurdere, samt forberede underlag for godkjenning av endringer.

Personlige kvalifikasjoner:

 • Sikkerhet- og ansvarsbevisst
 • Fleksibel og samarbeidsvillig
 • Gode lederferdigheter med gode evner til å motivere medarbeidere
 • Analytisk og proaktiv
 • Effektiv, systematisk og strukturert
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Evne til å drive vedvarende og målrettet kompetanseutvikling
 • Kommersiell forståelse og kundeorientering
 • Evne til å etterleve "Jeg er sikkerhet"

Norsk og engelsk språk.

Pendlere akseptert.

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er 10.01.21, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Finnmark - Melkøya

Oppstart: Jan 21

Varighet: 31.12.21

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Eldfrid Vågane, på e-post: eldfrid.vaagane@techconsult.no


Sted Finnmark

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=21214

Kontakt

Navn Eldfrid Vågane

Epost eldfrid.vaagane@techconsult.no

Telefon +47 930 02 152