• stillinger001
 • stillinger002
 • stillinger003

Stilling ledig

Prosjektleder O 20756

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and advisory services to clients in the engineering and construction disciplines and project management services. The company has offices in Bergen, Oslo, Stavanger and Molde in Norway and a branch office in Teesside, UK. Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within the Offshore, Energy, Construction, Shipbuilding and land-based industry.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Prosjektleder.

Stillingens arbeidsoppgaver:

Arbeidet kan inneholde følgende type prosjekter:

 • Ombygginger av sykehusbygg i drift
 • Generelt ombygging av tekniske anlegg (VVS/Elektro/Aut.)
 • Koordinering mot MTU (medisinsk-teknisk utstyr)
 • CT/MR o.l.
 • Lab installasjoner
 • Rtg./strålemaskin
 • Sterilsentral
 • SD-anlegg

Arbeidet innebærer blant annet følgende:

 • Avklaringer og koordinering mot bruker, teknisk drift og andre berørte virksomheter.
 • PL skal forestå kontrahering av nødvendig rådgivere og entreprenører
 • PL skal utarbeide nødvendige utredninger, avklaringer og prosjektering
 • Lede gjennomføringen av byggearbeider

Planlegge og lede prosessene knyttet til ferdigstilling, idriftsetting og FDV leveranse

Dine kvalifikasjoner:

 • Minimum sivilingeniør/Master of Science utdannelse
 • Må være tilgjengelig 100 % fra 24.08.2020.
 • Skal ha erfaring som prosjektleder med gjennomføring av prosjekter som omfatter sykehus i drift
 • Skal ha minimum 5 års relevant erfaring som prosjektleder/ prosjekterende innen VVS installasjoner - Skal ha erfaring som prosjektleder/prosjekterende med tidligfase (Utredning/forprosjekt).
 • Bør ha erfaring med gjennomføring av tverrfaglige prosjekter.
 • Bør ha erfaring med SHA i byggeprosjekter, ref. byggherreforskriften, og/eller kontrahering i henhold til regelverk for offentlige anskaffelser og bruk av rammeavtaler i offentlige foretak.

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo

Oppstart: 24.08.20

Varighet: 12 mndr., med opsjon for forlengelse

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 •  God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Kjell Åsen, på e-post: kjell.aasen@techconsult.no


Sted Oslo

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=20756

Kontakt

Navn Kjell Åsen

Epost kjell.aasen@techconsult.no

Telefon + 47 934 80 422