• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

Prosjektleder O 20536

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and advisory services to clients in the engineering and construction disciplines and project management services. The company has offices in Bergen, Oslo, Stavanger and Molde in Norway and a branch office in Teesside, UK. Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within the Offshore, Energy, Construction, Shipbuilding and land-based industry.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Prosjektledere.

Kunden har behov for 1-3 prosjektledere til et eller flere av sine prosjekt for bussanlegg. Estimert omfang er inntil 100% stilling for hver prosjektleder med mulig nedtrapping i oppdragets siste fase.

Prosjekt 1:

Prosjektets målsetting er å etablere et nytt midlertidig bussanlegg for ca. 60 leddbusser. Anlegget skal utstyres med verkstedbygg, kontorbygg, tankløsninger for biodiesel (HVO) og strømforsyning for elektriske busser. Anlegget er ønsket ferdig til planlagt ruteendring april 2021 og skal være i drift fram til 2027.

Prosjekt 2:

Prosjektets målsetting er å etablere et midlertidig bussanlegg for ca. 150 busser. Hovedsakelig leddbusser (19 m), men også dobbeltleddede busser (24 m). Anlegget skal utstyres som et fullverdig bussanlegg med alle servicefunksjoner. Det forutsettes etablering av infrastruktur for elektrisk drift. Anlegget vil være hovedanlegg for ny kjørekontrakt for Oslo Indre by og må være klar til bruk i april 2022.

Prosjekt 3:

Prosjektets målsetting er å sikre at eksisterende bussanlegg blir tilrettelagt for drift av de busstørrelser og energiformer som følger av Ruters anbudskonkurranse for busslinjer i Oslo syd med oppstart oktober 2021. I første fase skal det bygges ny vaskehall som tilbygg til eksisterende verkstedbygg. Det skal deretter etableres nettstasjoner og tranformatorkapasitet for 10MW strøm.

Krav til Kompetanse:

Vi søker prosjektledere med solid erfaring i gjennomføring av sammensatte byggeprosjekter med mange interessenter og tøffe krav til framdrift.

Generell bygg- og anleggsfaglig bakgrunn og innsikt er viktig i disse prosjektene, eventuelt spisset med elektrofaglig kompetanse. Det er også relevant med kunnskap om elektriske energiløsninger innenfor samferdsel og mobilitet.

Personlige egenskaper:

Prosjektene krever en strukturert tilnærming og evne til god kommunikasjon med flere parallelle interessenter.

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er 01.03.20, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo

Oppstart: Snarest eller senest 1.mai

Varighet: 31.12.21/31.08.22

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

  • Markedsmessige betingelser
  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
  • God oppfølging av den enkelte medarbeider
  • Forsikringsordninger
  • Sosiale aktiviteter for de ansatte
  • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Kjell Åsen, på e-post: kjell.aasen@techconsult.no


Sted Oslo

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=20536

Kontakt

Navn Kjell Åsen

Epost kjell.aasen@techconsult.no

Telefon + 47 934 80 422