• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

Byggeleder tunell B20497

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and advisory services to clients in the engineering and construction disciplines and project management services. The company has offices in Bergen, Oslo, Stavanger and Molde in Norway and a branch office in Teesside, UK. Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within the Offshore, Energy, Construction, Shipbuilding and land-based industry.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber

Selskapet har rammekontrakt med Bybanen i Bergen knyttet til tjenester innen prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse m.m. Bybanen, byggetrinn 4, dekker strekningen Bergen Sentrum – Fyllingsdalen og er beregnet fullført rundt 2021/22.

For dette prosjektet søker vi nå etter Byggeleder tunell.

Stillingens arbeidsoppgaver:

Byggeleder tunnel er ansvarlig for å følge opp utførelse av valgte løsninger og tunnelarbeid i entreprisen, herunder kontrakt, økonomi, fremdrift, SHA, målebrev mv. Byggeleder skal ha særlig fokus på oppfølgning av geologiske forhold i tunnelen, herunder gjennomføring av tunneldriving og sikringsarbeidet.

Arbeidet omfatter også oppfølging av entreprenørens leveranser og krav, samt å fokusere på og tilrettelegge for gode relasjoner med entreprisens samarbeidspartnere.

Entreprenøren skal kontrolleres med hensyn til fremdrift, kvalitet og rapportering. Videre skal kontraktsforpliktelser følges opp med et særskilt fokus på endringer, avvik og SHA. Byggeleder skal også være delaktig i å koordinere fremdrift med øvrige entrepriser på stedet, herunder D14, D16 og langsgående tekniske entrepriser, samt følge opp tilkomst til sideordnede entrepriser.

Byggeleder skal bistå Bybanen Utbyggings prosjekteringsledere med oppfølging/kontroll av leveranser fra prosjekterende konsulent (Sweco Norge AS).

Byggeleder skal også utføre oppgaver gitt i kontrollplaner med tilhørende sjekklister for byggeledelsen.

Videre skal byggeleder delta på byggemøter, gjennomføre særmøter/fagmøter etc. ved behov, delta ved overtakelsesforretninger, følge opp mangellister og bistå i sluttoppgjør. I tillegg skal byggeleder kontrollere og attestere fakturaer (ISY) for entreprisene.

Dine kvalifikasjoner:

Det kreves formalutdanning som sivilingeniør eller ingeniør innen relevant fagområde.

Du må ha minimum 5 års relevant erfaring fra relevante prosjekter innen tunnelbygging. Du må i tillegg ha minimum tre års relevant byggeledererfaring, anleggsledererfaring eller tilsvarende fra relevante anleggsprosjekter. Du må også ha erfaring med tverrfaglig koordinering fra relevante prosjekter. Manglende oppfyllelse av krav til utdanning kan kompenseres med lengre relevant erfaring.

Særskilt passende kandidater vil kunne bli vurdert selv om de ikke oppfyllet samtlige ovennevnte krav.

Følgende kompetanse/erfaring 34 ønskelig, og vektlegges i vurderingen:

• Erfaring med kvalitetskontroll i prosjekter av tilsvarende størrelse og kompleksitet som Bybaneprosjektet

• Efaring med bruk av 3D-modell

• Erfaring med Novapoint

• Erfaring med oppfølging av geologiske forhold i tunnel

Det er et krav at du kommuniserer godt både muntlig og skriftlig på norsk. Du må også kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig på engelsk.

Du må ha gyldig førerkort klasse B.

Du må ha inngående kjennskap til bruk av de vanligste IT-verktøyer i bransjen, og generelt god IT-kompetanse er en forutsetning for utførelsen av oppdraget.

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Bergen

Oppstart: mai/juni 2020

Varighet: oktober 2021Techconsult tilbyr deg som ansatt:

• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening


Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Kjell Åsen, på e-post: kjell.aasen@techconsult.no


Sted Bergen

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=20497

Kontakt

Navn Kjell Åsen

Epost kjell.aasen@techconsult.no

Telefon + 47 934 80 422