• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

Kontrollingeniør Spor B 20417

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and advisory services to clients in the engineering and construction disciplines and project management services. The company has offices in Bergen, Oslo, Stavanger and Molde in Norway and a branch office in Teesside, UK. Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within the Offshore, Energy, Construction, Shipbuilding and land-based industry.

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber.

Selskapet har inngått rammekontrakt med Bybanen i Bergen knyttet til tjenester innen prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse m.m.

Bybanen, byggetrinn 4, dekker strekningen Bergen Sentrum – Fyllingsdalen og er beregnet fullført rundt 2021/22.

For dette prosjektet søker vi nå etter en Kontrollingeniør Spor.

Stillingens arbeidsoppgaver:

Kontrollingeniør er ansvarlig for å følge opp utførelse av valgte løsninger og arbeid i entreprisen, herunder kontrakt, økonomi, fremdrift, SHA, målebrev mv. Kontrollingeniør skal ha særlig fokus på oppfølging av arbeidenes kompatibilitet med Bybanens Tekniske  Regelverk. 

Arbeidet omfatter også oppfølging av entreprenørens leveranser og krav. Entreprenøren skal kontrolleres med hensyn til fremdrift, kvalitet og rapportering. Videre skal kontraktsforpliktelser følges opp med et særskilt fokus på endringer, avvik og SHA. 

Kontrollingeniør skal også være delaktig i å koordinere fremdrift med øvrige entrepriser på

stedet, herunder grunnentreprisene D11, D12, D14, D15, D16 og langsgående tekniske entrepriser, samt følge opp tilkomst til sideordnede entrepriser.

Kontrollingeniør skal bistå Bybanen Utbyggings prosjekteringsledere med oppfølging/kontroll av leveranser fra prosjekterende konsulent (Sweco Norge AS). Kontrollingeniør skal også utføre oppgaver gitt i kontrollplaner med tilhørende sjekklister  for byggeledelsen. 

Dine kvalifikasjoner:

Det kreves formalutdanning som sivilingeniør eller ingeniør innen relevant fagområde.

Det er ønskelig at tilbudt ressurs har relevant erfaring fra lignende oppdrag, fortrinnsvis fra spor- eller veibygging. Lengre relevant erfaring kan kompensere for manglede

oppfyllelse av krav til utdanning.

Det er en forutsetning at vedkommende er villig og har evne til å tilegne seg ny kunnskap raskt. Opplæring innen aktuelle arbeidsoppgaver vil bli gitt etter behov. 

Oppdraget vurderes som meget operativt, og ressursen må påregne å tilbringe store deler  av arbeidsdagen ute på anleggsplassen. Det forventes at ressursen er strukturert, systematisk og har gode kommunikasjonsevner. 

Kandidaten må ha inngående kjennskap til bruk av de vanligste IT-verktøyer i bransjen, og generelt god IT-kompetanse er en forutsetning for utførelsen av oppdraget.

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Bergen

Oppstart: April 2020

Varighet: Mai 2022

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

  • Markedsmessige betingelser
  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
  • God oppfølging av den enkelte medarbeider
  • Forsikringsordninger
  • Sosiale aktiviteter for de ansatte
  • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Kjell Åsen, på e-post: kjell.aasen@techconsult.no


Sted Bergen

Sektor Privat

Søknadsfrist 2020-02-28

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=20417

Kontakt

Navn Kjell Åsen

Epost kjell.aasen@techconsult.no

Telefon + 47 934 80 422