• stillinger001
  • stillinger002
  • stillinger003

Stilling ledig

Innkjøper

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and advisory services to clients in the engineering and construction disciplines and project management services. The company has offices in Bergen, Oslo, Stavanger and Molde in Norway and a branch office in Teesside, UK. Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within the Offshore, Energy, Construction, Shipbuilding and land-based industry.


Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Innkjøper.

Stillingens arbeidsoppgaver:

Vi søker en innkjøper som skal være en betydelig bidragsyter når prosjektene skal gjennomføres. Innkjøper skal opprette innkjøpsordrer i SAP og sørge for at data på bestillingen stemmer med materialrekvisisjon og følge opp bestillingen helt til varen er kommet fram til anleggssted. Hvis leveringstiden eller andre forhold tilsier at leverandør ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser, forventes det en pro-aktiv innkjøper som skal være i stand til å iverksette nødvendige tiltak, for å rette på dette. Noen ganger vil innkjøper også få tid til å innhente tilbud fra flere leverandører og sørge konkurranse mellom tilbydere.

Innkjøper må følge opp sine leverandører og kunne evaluere dem i henhold til firmaets verktøy på dette området.

Innkjøper må være i stand til både å jobbe selvstendig og sammen med andre faggrupper.

Innkjøper må ha evnen til å disponere arbeidsoppgaver og tid slik at terminene møtes og være tydelig i all kommunikasjon både skriftlig om muntlig.

Innkjøper må beherske engelsk både skriftlig og muntlig, samt beherske Excel og word på en god måte. Det er en fordel om vedkommende har erfaring med SAP.

Passende utdannelse vil være Bachelor innen logistikk/innkjøp/økonomi/elektro.

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Trondheim

Oppstart: 02.12.19

Varighet: 30.11.20

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

• Markedsmessige betingelser

• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri

• God oppfølging av den enkelte medarbeider

• Forsikringsordninger

• Sosiale aktiviteter for de ansatte

• Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Anette Bendiksen, på e-post: anette.bendiksen@techconsult.no

Sted Trondheim

Sektor Privat

Søknadsfrist Snarest

Tiltredelse n/a

Søknadsskjema http://techconsult.no/stillinger/sok-pa-stillinger?jobcode=20171

Kontakt

Navn Anette Bendiksen

Epost anette.bendiksen@techconsult.no

Telefon +47 932 32 902