• om oss001
  • om oss002
  • om oss003

verdier 

Samfunnsengasjement og sponsing

Techconsult  AS skal være en aktiv bidragsyter i lokalmiljøet. Det skjer gjennom lokal sponsing og støtte til organisasjoner, lag og foreninger som reflekterer verdiene til bedriften. Vi jobber også sentralt gjennom bidrag til humanitære og kulturelle organisasjoner og institusjoner.

sprangSamfunnsengasjement
Techconsult støtter hvert år organisasjoner og institusjoner som jobber for å forbedre menneskers hverdag. Dette gjøres gjennom at selskapet deler hvert år ut en del av overskuddet gjennom veletablerte kanaler.

Sponsing
Techconsult støtter lokale organisasjoner, lag og foreninger som gjør en jobb gjennom idrett og fysisk aktivitet for å skape samhold og mellommenneskelig engasjement. 

StayActive
Techconsult ”StayActive” er Techconsults aktivitetsprogram for ansatte og konsulenter. Hensikten med aktivitetsprogrammet er å ta initiativ, stimulere og motivere til positiv fysisk aktivitet og samhold på alle nivåer. Gjennom dette ønsker Techconsult å bidra til øket fysisk og psykisk velvære, bedre trivsel, mer energi og større jobbglede, hver dag, hele året.

For mer informasjon rundt lokal sponsing vennligst kontakt ditt lokale Techconsult kontor.