Technician Mechanical

Technician Mechanical – 24462

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Offshore
Sektor: Privat
Søknadfrist: 09-01-2023
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Nina Fjeldstad
Epost: nina.fjeldstad@techconsult.no
Telefon: +4745814290

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Technician Mechanical

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Stillingen består i å utføre drift og vedlikehold på alle mekaniske, statiske og roterende systemer på Ringhorne, i henhold til prosedyrer og styrende dokumenter, på en trygg og effektiv måte.
 • Holde anlegget opererbart og i gang i henhold til produksjonsplan på en sikker måte
 • I henhold til Ptils forskrifter og selskap styrende systemer
 • Gi støtte til operasjonsteamet i deres arbeidsoppgaver
 • Stillingsinnehaver er ansvarlig for å:
 • Sjekke mekaniske systemer kontinuerlig som del av daglig oppfølging, i henhold til 14-dagers plan, vedlikeholdsplan etablert i SAP, og følge opp rapporteringshistorikk og avvik. Innføre tiltak øyeblikkelig for å opprettholde riktig operasjonstilstand.
 • Identifisere og registrere spesifikke driftsparametre vha. egnede midler og fokusere på mulige avvik
 • Overvåke og føre tilsyn med planlagte og ikke planlagte nedstenginger og oppstartinger, gjennom å være en støtte for operatører i å løse mekaniske problemer i denne forbindelse.
 • Koordinere driftsaktiviteter med operasjons- støttegruppe i Hammerfest. Gi innspill til neste 14–dagers plan.
 • Assistere i koordinering av anleggsoperatørs daglige aktiviteter med mekanisk assistanse.
 • Koordinere med Vedlikeholdsleder og Fagansvarlig under vedlikeholdsarbeid
 • Bidra til opplæring på arbeidsplassen av anleggsoperatører for å utvikle kunnskap og forståelse for operasjon av mekanisk utstyr
 • Delta, etter avtale med linjeleder, i eksterne aktiviteter for å sikre at brukerinnspill blir tatt med i forskjellige arbeidsoppgaver
 • Delta i SJA når nødvendig for å sikre at jobben blir utført i henhold til selskap styrende dokumenter og prosedyrer
 • Delta når nødvendig i eksterne aktiviteter for å støtte daglige operasjoner eller mindre prosjekter /oppgraderinger.
 • Sikre at interne og eksterne driftsparametre ligger innenfor prosessrammen og korrigere mulige avvik
 • Fremme en positiv sikkerhetskultur og koordinere støtteaktiviteter, f.eks sikkerhetsøvelser, granskninger, osv.
 • Utarbeide og fullføre relevante rapporter om aktiviteter og sikre at all relevant dokumentasjon er utført nøye og i tide slik at det gir en detaljert beskrivelse av skiftoverlevering på arbeidsstedet
 • Følge og utføre arbeid i henhold til program for førstelinje vedlikehold i SAP, og innenfor 14-dagers planleggingsvindu og ad-hoc jobber.
 • Delta og fungere som medlem i beredskapsteam etter behov.

 

 

Dine kvalifikasjoner:

 • Må ha erfaring fra norske prosjekter
 • Fagbrev som mekaniker
 • 10 – 15 års relevant erfaring

Kandidat må være lokalisert i Europa.

 

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Offshore
Oppstart: asap
Varighet: 12.1223

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Nina Fjeldstad, på e-post: nina.fjeldstad@techconsult.no

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.