Technical Safety & Reliability Consultant

Technical Safety & Reliability Consultant – 25666

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Oslo
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Marianne Koppang
Epost: marianne.koppang@techconsult.no
Telefon: 90092601

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Technical Safety & Reliability Consultant

Stillingens arbeidsoppgaver:

•    Lede safety arbeid i ulike prosjekter. 
•    Gjennomføre ulike RAMS oppgaver som systemsikkerhets- og pålitelighetsanalyser på nye og eksisterende produkter, og bidra til at resultatene fra analysene blir implementert i systemdesignet.
•    Identifisere farekilder og redusere sannsynligheten for ulykker.
•    Sikre at kunders krav til systemsikkerhet blir ivaretatt.
•    Produsere dokumentasjon i henhold til KDAs prosesser og prosedyrer

Dine kvalifikasjoner:

•    Utdanning: BSc eller Master innen RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) (ikke et absolutt krav)
•    Søkere må ha sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig/Nato Secret eller kunne klarers
•    Relevant teknisk erfaring innen for eksempel Produktutvikling og Produksjon, Systems Engineering, eller SW utvikling eller nettverkskompetanse kan erstatte formell kompetanse innen RAMS
•    Kjennskap til og erfaring med ulike metoder for gjennomføring av systemsikkerhetsanalyser som fare-/årsaksanalyse HAZID/HAZOP, FMECA, feiltreanalyse FTA, samt pålitelighetsanalyse MTBF (eller liknende)
•    Fordel med kjennskap til implementasjon av System Safety i henhold til standarder som MIL-882E, IEC61508 og IEC61511.
•    Gjerne interesse for og kunnskap innen Software og FPGA utvikling.
•    Lærevillig, selvstendig, ansvarsbevisst, initiativrik, gode samarbeidsevner og interesse for team-arbeid.
•    Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

For å være aktuell må du være lokalisert innenfor Europa (fortrinnsvis innenfor EU/EØS). 

Stillingens spesifikasjoner:
Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Kongsberg
Oppstart: ASAP
Varighet: 6 mnd med mulighet for forlengelse

Techconsult tilbyr deg som ansatt:
•    Markedsmessige betingelser 
•    Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
•    God oppfølging av den enkelte medarbeider
•    Forsikringsordninger
•    Sosiale aktiviteter for de ansatte
•    Støtte til fysisk utvikling og trening 

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg. 

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no
 

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.