Teamleader svaktstrøm

Teamleader svaktstrøm – 23867

Construction

logo med element

Techconsult AS

Sted: Oslo
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Marianne Koppang
Epost: marianne.koppang@techconsult.no
Telefon: 90092601

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Teamleader svaktstrøm

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

Teamleder er ansvarlig for den daglige oppfølging av prosjektet og dets ressurser. De viktigste arbeidsoppgavene for å ivareta sitt ansvar inkluderer:

•    Daglig oppfølging av nærmeste medarbeidere i prosjektet, kontroller, anleggsledere, (formenn, baser eller montører), og påse at krav til løpende rapportering gjennomføres når på byggeplass er i gang.
•    Veilede sine medarbeidere i bruk av OneControl slik at produserte mengder og forbrukte timer registreres riktig med hensyn til Jobbpakke og verdibærende poster.
•    Påse at det daglig målsettes og rapporteres de arbeidsoppgaver som skal utføres, og at avvik i gjennomføring av disse varsles.

•    Lede og styre prosjekteringen fra tidligfase frem mot arbeidsgrunnlag for de enkelte fag, koordinert mot fremdrift, myndighetskrav, prosjekt og kontraktskrav, innkjøp og beslutningsplaner
•    Ha hovedansvar for å påse at prosjektet prosjekteres i samsvar med kundenes krav, gjeldende lover og forskrifter, samt kontraktens spesifikke krav til kvalitet, plan og økonomi
•    Samarbeide tett med prosjektleder i prosjektets ulike faser
•    Være pådriver til å finne de beste løsningene for kostnadseffektiv produksjon slik at mål for fremdrift, lønnsomhet, kvalitet, HMS og kundetilfredshet nås
•    Styre samspillsprosessen på best måte for alle parter
•    Koordinering mellom tekniske fag internt og eksternt i prosjektet
•    Standardisering, utvikling og effektivisering. Iverksette bærekraftige løsninger
•    Bistå med innkjøp og kontrahering av tekniske underentrepriser
•    Utarbeide funksjonsbeskrivelser
•    Gjennomføring av prosjektering ved bruk av VDC, digitale løsninger og LEAN metodikk.
•    Påse at arbeidstegninger og annet produksjonsunderlag er kvalitetssikret før det settes i produksjon, og at eventuelle mangler og feil avvikbehandles.
•    Kommunikasjon med myndigheter, kunde og konsulenter i forhold til anleggets forskriftsmessige krav og dokumentasjon. Herunder løpende ajourhold av FDV dokumentasjon.
•    Påse at fakturering utføres uten forsinkelser i forhold til våre avtalemessige rettigheter, og at varslede endrings- og tilleggsarbeider omsettes til fakturerbare bestillinger.

    

Dine kvalifikasjoner:

•    Bachelor/Master i relevante fag
•    Erfaring som prosjekteringsleder hos entreprenør, byggherre og eller rådgiver
•    En passion for prosjekteringsprosessen og flink med mennesker
•    God forretningsforståelse og bunnlinjefokus
•    Behersker både teknisk analyse og praktiske vurderinger
•    Gode presentasjons- og kommunikasjonsferdigheter
•    Innovativ og åpen for endring og forbedring
•    Gjennomføringsevne og sterkt ønske om å lykkes med kompliserte prosjekter i samarbeid med dyktige kolleger
•    Et ønske om å lede grupper til felles måloppnåelse
•    Du har stor tverrfaglig kunnskap, og interesse for tekniske systemer i bygg
•    Du er god på samarbeid, relasjoner og kommunikasjon
•    Du liker mange baller i luften på en gang
•    Du liker ansvar og er selvgående
•    Du er god i norsk både muntlig og skriftlig
•    God kontraktsforståelse og kommersielt orientert.
•    Kjennskap til Norsk Standard kontraktsformater fra byggebransjen

For å være aktuell må du være lokalisert innenfor Europa (fortrinnsvis innenfor EU/EØS). 

 

Stillingens spesifikasjoner:
Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

 

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: ASAP
Varighet: ett år

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:
•    Markedsmessige betingelser 
•    Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
•    God oppfølging av den enkelte medarbeider
•    Forsikringsordninger
•    Sosiale aktiviteter for de ansatte
•    Støtte til fysisk utvikling og trening 

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg. 
Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no. 
 

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.