Senior ingeniør Automasjon

Senior ingeniør Automasjon – 22952

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Sandefjord, Oslo, Bergen og Stavanger er foretrukket
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Solfrid Otterås
Epost: solfrid.otteraas@techconsult.no
Telefon: 95872292

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Senior ingeniør Automasjon

 

Stillingens arbeidsoppgaver:
•    Dokument og tegningsreview, kartlegging og identifisering av scope i FEED
•    Utarbeide retningslinjer og spesifikasjoner for sikkerhets og automasjonssystemer (SAS)
•    Definere og utarbeide løsninger for PCS, PSD, ESD, B&G og PDCS systemer
•    Utarbeide C&E, SCD, sekvensdiagram, FS, IO liste og tilsvarende
•    Deltakelse på FAT og SAT
•    Site survey

Dine kvalifikasjoner:
•    Må ha erfaring fra norske prosjekter
•    Minimum Bachelor eller høyere
•    Minimum 5 års erfaring med automasjonsleveranser fra multidisipline olje-og gass prosjekter, fortrinnsvis modifikasjonsprosjekter.
•    Gode samarbeidsegenskaper, god forståelse av samhandlingen og kompleksiteten i et modifikasjonsprosjekt.
•    Erfaring og inngående kjennskap til automasjonsdesign, relevante EU-direktiver med tilhørende harmoniserte standarder samt internasjonale standarder. Erfaring med Equinors tekniske kravspesifikasjoner (TR’er) og NORSOK kan være en fordel, men ikke et krav.
•    Erfaring fra å utarbeide SAS underlag som C&E, SCD, funksjonsbeskrivelser (FS) og annen dokumentasjon som beskriver implementering av ny/endret kontrollsystemlogikk. 
•    Erfaring fra samarbeid med og FAT hos kontrollsystemleverandør
•    Engelsk er arbeidsspråket i prosjektet, det stilles krav til gode kunnskaper innen engelsk skriftlig og muntlig.

Ønskelig erfaring med verktøy:
•    Smartplant
•    Visio
•    MS office
•    PIMS

Kandidat må være lokalisert i Europa.

Stillingens spesifikasjoner:
Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Arbeidssted: Sandefjord, Oslo, Bergen og Stavanger er foretrukket. Andre lokasjoner kan vurderes.
Oppstart: asap
Varighet: 1-2 år

Techconsult tilbyr deg som ansatt:
•    Markedsmessige betingelser 
•    Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
•    God oppfølging av den enkelte medarbeider
•    Forsikringsordninger
•    Sosiale aktiviteter for de ansatte
•    Støtte til fysisk utvikling og trening 

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg. 
Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Solfrid Otterås, på e-post: solfrid.otteraas@techconsult.no
 

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.