Ressurs for støtte til prosjektets brukere, og forvaltning, av verktøyet «Polarion»

Ressurs for støtte til prosjektets brukere, og forvaltning, av verktøyet «Polarion» – 25322

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Oslo
Sektor: Privat
Søknadfrist: 20-08-2023
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Marianne Koppang
Epost: marianne.koppang@techconsult.no
Telefon: 90092601

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en ressurs for støtte til prosjektets brukere, og forvaltning, av verktøyet «Polarion» til prosjektet «Nytt signalsystem CBTC».

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

Prosjektet benytter database-verktøyet Polarion. Polarion er en «unified solution for Requirements, Quality and Application Lifecycle Management”. Prosjektet benytter per nå Polarion til kravstyring, styring av prosjektrisiko, RAMS-logg og endrings-styring. Polarion skal videre i prosjektet også håndtere styring av verifikasjonsog valideringsaktiviteter samt være database for både oppdatert teknisk regelverk og driftsregelverk.

Oppgavene vil bestå i å:

 • Forvalte verktøyet «Polarion»; dette inkluderer bl a å utarbeide nye applikasjoner og brukergrensesnitt basert på identifiserte behov fra brukere, men også selv å være aktiv mhp å identifisere områder der Polarion vil være egnet basert på Polarion domene-kunnska
 • Håndtere import/eksport av data mellom Polarion og leverandør Siemens’ kravstyringsverktøy DOORS
 • Støtte til brukere av Polarion
 • Støtte ved utarbeidelse av arbeidsprosesser der bruk av Polarion er en del av prosessen
 • Legge til rette (fasilitere) ved bruk av arbeidsprosesser i Polarion

 

Dine kvalifikasjoner:

 • Utdannelse tilsvarende enten M.Sc.eller B.Sc.
 • Dokumentert og relevant kompetanse på verktøyet Polarion
 • God prosess- og teknologiforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk

 

 • Relevant erfaring fra signalprosjekter (jernbane eller t-bane) (ønskelig)
 • Erfaring med å jobbe i prosjekt som følger RAMS-standarder og -prosesser (ønskelig)
 • Erfaring fra tilsvarende prosjekter (ønskelig)

 

 • Løsnings- og resultatorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Åpen og inkluderende

 

Kandidat må være lokalisert i Europa.

 

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: 01.09.2023. Gradert oppstart kan vurderes for den rette kandidaten
Varighet: 31.08.2025 med mulighet for opsjon 1+1 år
Omfang: 80-100% stilling

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.