Prosjektleder

Prosjektleder – 24684

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Oslo
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Marianne Koppang
Epost: marianne.koppang@techconsult.no
Telefon: 90092601

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Prosjektleder

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide beslutningsunderlag for finansiering
 • Planlegge og gjennomføre nødvendige prosesser, ha helhetlig ansvar for alle delprosjekter
 • Utarbeide kostnadsestimater og etablere fremdriftsplan for programmet og delprosjekter
 • Etablere anskaffelsesstrategi
 • Anskaffe nødvendige ressurser og etablere prosjektorganisasjon
 • Sikre tilstrekkelig brukerinvolvering
 • Sikre oppfølging av leveransen og at leveranser av nødvendig sluttdokumentasjon er i samsvar med Kravforskriften og Sporveiens styringssystem
 • Sikre at SAM/KAM er i samsvar med bestemmelser i Kravforskriften (søknad og melding til SJT)
 • Verifiserer at planlagte leveranser er gjennomført, og tar initiativ til faseovergang til Prosjektavslutning

 

Dine kvalifikasjoner:

 • Prosjektlederen må kunne vise til gjennomføring av tilsvarende relevante anskaffelsesprosjekter. Det er en fordel om prosjektleder har erfaring med maskinanskaffelse til jernbane- og sporveisvirksomheter. Prosjektleder skal ha erfaring med bruk av NS50126 og god kjennskap til Jernbaneloven og tilhørende forskrifter, og lov om offentlig anskaffelser og kontraktsadministrasjon.
 • Det er også en stor fordel med kjennskap til det regelverket som Selskapet er underlagt, tekniske regelverk og/eller skinnegående transport/sporrelaterte prosjekter. Erfaring med og kunnskap om kvalitetsarbeid og kjennskap til arbeid under ISO 9001 og 14001 er en fordel. Krav til kompetanse er for øvrig slik det er spesifisert i rollebeskrivelsen i rammeavtalen.  
 • Tilbudt prosjektleder må ha gode samarbeidsegenskaper og kunne kommunisere på alle nivåer internt og eksternt. Prosjektleder må være systematisk, strukturert og «selvgående». 

Kandidat må være lokalisert i Europa.

 

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: snarest
Varighet: Foreløpig for 2 år, med mulighet til forlengelse 1 år + 1 år, med mulig nedtrapping av stillingsprosent mot slutten av oppdraget

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.