Prosjektleder

Prosjektleder – 24381

Construction

logo med element

Techconsult AS

Sted: Oslo
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Marianne Koppang
Epost: marianne.koppang@techconsult.no
Telefon: 90092601

'

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Prosjektleder

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

Prosjektleder har ansvar for å gjennomføre prosjekt(er) i samsvar med prosjektmandat og i tråd med gjeldende lover og internt styringssystem.

 • Helhetlig ansvar for prosjektets fremdrift, økonomi, kvalitet og HMS
 • Sikre leveranse av produkt og dokumentasjon med forventet kvalitet som når de mål som er gitt av mandatet.
 • Ivareta rollen som byggherrens representant ihht Byggherreforskriften
 • Etablere og lede prosjektorganisasjonen
 • Etablere et godt miljø og samarbeid i hele prosjektorganisasjonen og sørge for involvering og eierskap til prosjektets mål, herunder avholde prosjektmøter
 • Gjennomføre prosjektmedarbeidersamtaler
 • Sikre godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere, interessenter og leverandører
 • Bidra til erfaringsoverføring mellom prosjekter og til å styrke Sporveien sin evne til god prosjektgjennomføring

 

 

Dine kvalifikasjoner:

 • Solid erfaring fra gjennomføring av prosjekter i relevante prosjektfaser: planlegge, forprosjekt, detaljprosjektering, bygging inkl. overlevering
 • Erfaring fra gjennomføring av prosjekter etter NS8405 (og NS8407)
 • God forståelse av fremdriftsplanlegging og oppfølging
 • Kjennskap til Selskapet sine systemer og prosjekter
 • Prince2 sertifisering
 • Som prosjektleder i Selskapet må du være selvgående, ha høy gjennomføringsevne og være helhetstenkende.
 • Det er viktig med god organisasjonsforståelse og at du kan bygge gode relasjoner til interne og esterne samarbeidspartnere

 

Stilling 1

 • Erfaring fra gjennomføring av sammensatte byggeprosjekt som omfatter alle eller flere av de relevante funksjonene: kontor og kantine, verksted og garasje
 • Erfaring med gjennomføring av prosjekter med håndtering av brukere

 

Stilling 2 og 3

 • Erfaring fra samferdselsprosjekt; primært baneprosjekt, alternativt vei
 • Erfaring fra prosjekt i bystrøk med naboer og interessenter

 

 

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: primo 2023
Varighet: 31.12.2025 med opsjon om forlengelse 1+1 og med mulig opp/nedtrapping av stillingsprosent

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no

'

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.