Metode Ingeniør

Metode Ingeniør – 24365

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Stavanger
Sektor: Privat
Søknadfrist: 05-01-2023
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Nina Fjeldstad
Epost: nina.fjeldstad@techconsult.no
Telefon: +4745814290

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Metode Ingeniør.

 

Stillingens arbeidsoppgaver:
–  Delta aktivt I alle faser av engineerings-prosessen for å ivareta riktige sekvenser i prefab og installasjon.
–  Vil ha en sentral kommunikasjons rolle mellom engineering og konstruksjon for å sikre  design filosofien er Byggbar for Konstruksjon
–  Ha god forståelse for konstruksjons krav og bruke det som grunnlag for å sette standarden for metodeleveranser.
–  Bidra til å sette installasjonssekvenser og metoder i detaljerte sekvenser og ansvarsområde
–  Kunne arbeide med verktøyene 3D, 3DE og 2D
–  Gi innspill til Level 4 plan for flerfaglige bygge sekvenser
–  Organisere og samarbeide i metode/konstruksjon
–  Koordinere med alle disipliner for å sikre en multidisiplin dekning av omfang
–  Koordinere med løfteberegningsingeniør
–  Sørge for at spesialverktøy og løfteutstyr for kritiske aktiviteter er identifisert
–  Utføre eller gi innspill til ad-hoc ingeniørgjennomganger/studier
–  Sørge for at HMS og kvalitetskrav identifiseres og beskrives innenfor ansvarsområde

Grensesnitt og koordinering:
–  Metodeledelse
–  Konstruksjon
–  Engineering
–  Planlegger
–  Kunde.

 

Dine kvalifikasjoner:
–  Ha God forståelse av konstruksjonskrav
–  Evne til å arbeide systematisk og til å kommunisere og samarbeide med andre –  involverte parter for å sørge for en sikker og effektiv prosjektgjennomføring
–  Viser initiativ og vilje til å lære og kontinuerlig forbedre ytelsen
–  Kunne jobbe effektivt i små til store tverrfaglige team, og dele og overføre kunnskap i team
–  Styrer effektivt endring av arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø.

 

Stillingens spesifikasjoner:
Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Stavanger
Oppstart: ASAP
Varighet:1 år med mulighet for forlengelse

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:
•    Markedsmessige betingelser 
•    Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
•    God oppfølging av den enkelte medarbeider
•    Forsikringsordninger
•    Sosiale aktiviteter for de ansatte
•    Støtte til fysisk utvikling og trening 

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg. 
Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Nina Fjeldstad, på e-post: nina.fjeldstad@techconsult.no
 

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.