LOKAL FORSYNINGSLEDER-Supply Chain Management

LOKAL FORSYNINGSLEDER-Supply Chain Management – 25233

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Sandnessjøen
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: 04-09-2023
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Anette Bendiksen
Epost: anette.bendiksen@techconsult.no
Telefon: +4793232902

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter LOKAL FORSYNINGSLEDER

Ved vår kundes forsyningsbase i Sandnessjøen forsyner de 2 faste installasjoner. I tillegg til dette forsyner de borerigger, IMR fartøy og diverse prosjekter. De har alt etter aktivitet ca. 1-3 ukentlige fartøyavganger og skiper ut fra 750 til 3000 tonn i måneden som planlegges av vårt OPS-rom på basen. De søker nå etter Lokal forsyningsleder. I rollen som Lokal forsyningsleder vil du jobbe med å ivareta sikker og effektiv drift.

Stillingens arbeidsoppgaver:

•    Ansvar 
•    Ledelse av forsyningsbase og lokal representant for selskapet 
•    Legge tilrette for god samhandling og dialog mellom aktørene i forsyningskjeden, internt og eksternt 
•    Jobbe aktivt for alltid sikker gjennomføring av operasjonene ihht til selskapets krav og filosofi 
•    Jobbe aktivt med å forenkle, standardisere og automatisere operasjonene for å sikre høy verdiskapning av vår aktivitet 
•    Jobbe aktivt med å øke bærekraftigheten i våre operasjoner for å sikre lavt C02 avtrykk 
•    Sikre kontinuerlig forbedringskultur sammen med våre leverandører Arbeidsoppgaver 
•    Kostnadsoppfølging, fakturakontroll og kontering 
•    Følge opp rapportering av HMS hendelser og tiltak knyttet til ansvarsområdet.  
•    Følge opp kvalitetsavvik 
•    Se til at alt materiell lagres og håndteres iht. krav og spesifikasjoner.  
•    Styring av entreprise og sørge for sikkert og godt samarbeid mellom leverandører.  
•    Se til at selskapets leide fasiliteter og areal utnyttes optimalt, og kontinuerlig evaluere areal- og ressursbehov  
•    Ivareta løpende HMS oppfølging 
•    Områdeansvarlig og godkjenner av alle adgangstillatelser  
•    Påse at driftsmateriell og tilhørende dokumentasjon er tilgjengelig og oppdatert  
•    Rekvirere materiell og tjenester til driften av ansvarsområdet  
•    Se til at rutiner for avfalls- og kjemikaliehåndtering ivaretas innen ansvarsområdet  
•    Være stedlig kontaktperson mot lisenser, leverandører, baseselskap og andre som benytter fasilitetene. 
•    Sikringsansvarlig

Dine kvalifikasjoner:

•    Må ha erfaring fra norske prosjekter
•    Bachelor eller master utdannelse med 5- 10 års relevant erfaring er foretrukket. 
•    Relevant erfaring kan kompensere for krav om formell kompetanse. 
•    Relevant erfaring innen logistikk vil være en fordel. 
•    Førerkort klasse B 
•    Kompetanse på IT verktøy som SAP/Kabal/Office 365 Produkter vil være en fordel 
•    Søkere må ha gode kommunikasjonsevner samt beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig. 
•    Evne til å ta ansvar og arbeide selvstendig 
•    God risikoforståelse og evne til å tenke helhetlig 
•    Gode lederegenskaper 
•    God virksomhetsforståelse 
•    Gode samarbeidsevner 
•    Trives med å jobbe mot felles mål og bidra til et positivt arbeidsmiljø 
•    Være konstruktiv, løsningsorientert, aktivt lete etter forbedringer og bidra til gjennomføring

For å være aktuell må du være lokalisert innenfor Europa (fortrinnsvis innenfor EU/EØS). 

Stillingens spesifikasjoner:
Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Sandnessjøen, Nordland
Oppstart: 04.09.2023
Varighet: 29.11.2024

Techconsult tilbyr deg som ansatt:
•    Markedsmessige betingelser 
•    Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
•    God oppfølging av den enkelte medarbeider
•    Forsikringsordninger
•    Sosiale aktiviteter for de ansatte
•    Støtte til fysisk utvikling og trening 

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg. 

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Anette Bendiksen, på e-post: anette.bendiksen@techconsult.no
 

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.