Leder Rullende Materiell CBTC (Rolling Stock)

Leder Rullende Materiell CBTC (Rolling Stock) – 24156

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Oslo
Sektor: Privat
Søknadfrist: 02-11-2022
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Marianne Koppang
Epost: marianne.koppang@techconsult.no
Telefon: 90092601

'

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Leder Rullende Materiell CBTC (Rolling Stock)

 

Stillingens arbeidsoppgaver:
•    Rollen er en del av CBTC-prosjektet og vil inngå i prosjektets tekniske disiplin under området «Engineering», rollen vil være av både operativ og administrativ karakter. Behovet og fordelingen mellom dette vil variere ihht. prosjektets faser. Leder for Rullende Materiell vil kunne være med å påvirke dette.
•    Lede område «Rullende materiell» («Rolling Stock») i CBTC-prosjektet
•    Ansvarlig for planlegging, fremdrift og gjennomføring av leveransen «ombygging av rullende materiell» knyttet til innføring av CBTC
•    Lede og koordinere arbeider med integrasjon av CBTC utstyr og funksjoner i rullende materiell, inkludert test og commissioning, og tilbakeføring av tog til operatør
•    Grensesnitt mellom leverandører og Selskapet
•    Koordinere og fungere som en brobygger mot andre fagområder i CBTC, andre tilstøtende prosjekter og Selskapet
•    Oppfølging av kontraktuelle forhold
•    Støtte disiplinen og prosjektledelsen i tekniske og operasjonelle saker knyttet til rullende materiell
•    Delta i relevante risiko-analyser mm

 

Dine kvalifikasjoner:
•    Omfattende erfaring innen prosjektledelse og/eller ingeniørfag
•    God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
•    Erfaring fra tilsvarende arbeid, primært T-bane-/jernbanerelaterte signalprosjekter, men annen relevant banerelatert erfaring kan kompensere for manglende signalprosjekterfaring
•    Forståelse av og erfaring med anvendelse av relevante lover og forskrifter, som jernbaneloven,
•    Forskrift om krav til sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m. (kravforskriften)
•    Høyere utdanning innen prosjektledelse eller ingeniørfag
•    Erfaring fra implementering av signalsystemer for jernbane eller t-bane, særlig på rullende materiell
•    Kompetanse innen PRINCE2® prosjektmetodikk
•    Erfaring med/kjennskap til Systems Engineering arbeidsteknikker
•    Et signalprosjekt av denne størrelsen er virksomhetsovergripende; dette betyr at erfaring med å håndtere sentrale interessenter/aktører i en stor linjeorganisasjon er verdifull
•    Erfaring i bruk av nasjonale og internasjonale RAMS-standarder som CENELEC EN 50126/28/29
•    Forståelse av og erfaring med anvendelse av byggherreforskriften
•    Du er strukturert og har gode samarbeids- og koordineringsevner. Du er åpen, engasjert og kan arbeide både selvstendig og i store prosjektteam. Du har en proaktiv tilnærming og driv, og er fleksibel og løsningsorientert.
•    Kandidater med mer teknisk bakgrunn oppfordres også til å søke, da det også er behov for å bygge opp kompetanse innen teknisk funksjonalitet CBTC for rullende materiell.

 

Stillingens spesifikasjoner:
Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: asap
Varighet: 2 år

Techconsult tilbyr deg som ansatt:
•    Markedsmessige betingelser 
•    Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
•    God oppfølging av den enkelte medarbeider
•    Forsikringsordninger
•    Sosiale aktiviteter for de ansatte
•    Støtte til fysisk utvikling og trening 

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg. 
Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no
 

'

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.