Konsulent på teknisk støtte innkjøp

Konsulent på teknisk støtte innkjøp – 25286

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Oslo
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Marianne Koppang
Epost: marianne.koppang@techconsult.no
Telefon: 90092601

'

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter konsulent på teknisk støtte innkjøp

Selskapet har i en periode behov for å styrke sin kapasitet i arbeidet med anskaffelser og avtaler. I denne forbindelse søkes det en ressurs som kan bistå oss i arbeidet med kravspesifikasjoner og den tekniske delen av innkjøpsprosessen. 
Denne ressursen er tenkt å fungere som en sparringspartner med de tekniske fagmiljøene og i noen grad fungere som et bindeledd i samarbeidet med vår egen seksjon for anskaffelser og avtaleforvaltning. 
Dette arbeidet vil i all hovedsak foregå på kontoret i Oslo eller på fabrikkene våre. Noe fleksibilitet på arbeidssted kan avtales. 
Omfanget er estimert til å vare fra medio august til desember, med ferdigstilling senest januar, dersom nødvendig eller hensiktsmessig.

Stillingens arbeidsoppgaver:
•    Bistå i arbeidet med konkretisering og estimering av behovene
•    Utarbeide tekniske spesifikasjoner, kravspesifikasjoner i samarbeid med lokale fagpersoner
•    Bistå i den tekniske evalueringen av tilbudene
•    Statusrapportering av fremdrift, eventuelle avvik og risikoer
•    Innlevering av timelister
•    Bidra til det generelle forbedringsarbeidet og være en aktiv deltager i prosessen

Dine kvalifikasjoner:
 
•    Høyere utdanning innen relevant teknisk fagområde, for eksempel ingeniør, elektro, mekanikk, etc. Andre industrielle fag kan også være aktuelle. 
•    God kjennskap til innkjøpsprosesser er en forutsetning, men det er en fordel med minimum 3 års erfaring med teknisk innkjøpsstøtte i lignende industri 
•    Erfaring med Lov om offentlig anskaffelse (LOA) og forsyningsforskriften (FOA) er en fordel 
•    God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne i all hovedsak på norsk, men også engelsk er et pluss 
•    Gode samarbeids- og problemløsningsevner, samt evne til å jobbe selvstendig og strukturert 

For å være aktuell må du være lokalisert innenfor Europa (fortrinnsvis innenfor EU/EØS). 
Stillingens spesifikasjoner:
Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: 15.08.2023
Varighet: 01.01.2024

Techconsult tilbyr deg som ansatt:
•    Markedsmessige betingelser 
•    Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
•    God oppfølging av den enkelte medarbeider
•    Forsikringsordninger
•    Sosiale aktiviteter for de ansatte
•    Støtte til fysisk utvikling og trening 
Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg. 

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no
 

'

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.