HMS/QA leder i prosjekt

HMS/QA leder i prosjekt – 25014

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Oslo
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Marianne Koppang
Epost: marianne.koppang@techconsult.no
Telefon: 90092601

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter HMS/QA leder i prosjekt

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

HMS/QA leder inngår i prosjektteamet i våre prosjekter og har spesielt ansvar for oppfølgning og rapportering av HMS og kvalitet. Du vil fungere som rådgiver opp mot prosjektleder og det tekniske prosjektteamet for spørsmål som gjelder HMS/QA relaterte problemstillinger og er en aktiv bidragsyter og pådriver for aktiviteter knyttet til dette. HMS/QA leder i prosjekt ha kundekontakt innenfor fagfeltet.

 • Rapportering av farlige forhold, hendelser og avvik, samt oppfølging og gjennomføre av granskinger ved behov
 • Sikre prosjektgjennomføring som følger en dokumentert risikobasert strategi som vektlegger både helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Samt arbeide for kontinuerlig forbedring
 • Stillingen vil også gjennomføre revisjoner og ha ansvar for oppfølging av lokalt beredskaps- og sikringsarbeid
 • Risikovurdering /analyser knyttet til prosjekt og gjennomføring
 • Bidra til kontinuerlig forbedring og læring på tvers med fokus på å utvikle sikkerhetskulturen og opprettholde fokus på HMS og kvalitet hos alle ansatte og kunder
 • Utvikle QA planer, HMS planer og annen HMS og kvalitet dokumentasjon
 • Gjennomføre HMS-befaringer og møter i samarbeid med kunder og underentreprenører, og gjennomgå risikobilde, trender og RUHer, granskningsrapporter og forbedringsområder
 • Ivareta god dialog mellom Siemens ledelse, HMS/QA-leder, verneombud og kundens representanter i alt som omfatter HMS og kvalitet for prosjektene
  Kompetansekrav:
 • Kompetanse i risikobasert HMS- og kvalitetsarbeid fra bygg- og anleggsvirksomhet og montasje i tekniske anlegg
 • Kunnskap om Arbeidsmiljøloven (AML) med tilhørende forskrifter, Internkontrollforskriften (IKF) og byggherreforskriften (BHF)
 • Erfaring med anleggsvirksomhet og prosjekterfaring

 

Dine kvalifikasjoner:

 • Må ha erfaring fra norske prosjekter
 • Du er initiativrik, har gode kommunikasjonsevner og jobber effektivt og strukturert i en hektisk hverdag. Du er resultatorientert, målbevisst og evner å sette deg inn i nye ting og få oversikt.
 • Du er interessert i mennesker, er god til å lytte og til å motivere andre. Du er god på relasjonsbygging og samhandling.
 • Det stilles krav til at du behersker norsk og engelsk svært godt både muntlig og skriftlig og du må ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne.
 • Kunnskap om ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet, ISO 45001 Arbeidsmiljø ledelsessystem og ISO 14001 Miljøledelsessystemer er en fordel, men ikke et krav.
 • Kjennskap til anerkjente metoder for risikovurdering slik som ISO 31000, Norsk Standard 5815:2006 og/eller 5814:2008 er en fordel, men ikke et krav.

 

Kandidat må være lokalisert i Europa.

 

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: 15.06.23
Varighet: 15.08.23

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.