HMS Inspektør I prosjekt

HMS Inspektør I prosjekt – 23986

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Tjeldbergodden
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Eldfrid Vågane
Epost: eldfrid.vaagane@techconsult.no
Telefon: 93002152

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter HMS Inspektør I prosjekt

 

 

Ansvar

 • Påse at styringssystemet og gjeldende krav følges av alle på Site i prosjektet, inkludert underleverandører.
 • Bidra aktivt til at prosjektet, WGN og kunde når sine HMS-mål.
 • Koordinere og følge opp HMS-aktiviteter på site.

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

 

 • Påse at det blir gjennomført en overordnet HMS- risikovurdering av prosjektet og bidra aktivt med å identifisere, evaluere og redusere HMS-risiko, herunder følge opp korrigerende og forebyggende tiltak.
 • Koordinere og følge opp HMS-aktiviteter iht. prosjektets HMS-program med tilhørende HMS-aktivitetsplan  på TBO
 • Påse at alle prosjektmedarbeidere på TBO får nødvendig informasjon, introduksjon og opplæring innen HMS.
 • Stimulere til bruk av sikkerhetsobservasjoner, analysere disse i samarbeid med prosjektledelsen og påse at det iverksettes nødvendige forebyggende og korrigerende tiltak.
 • Bidra til å skape gode HMS-relasjoner, med kunde, underleverandører og videreutvikle en solid HMS-kultur, gode holdninger og et godt arbeidsmiljø.
 • Rapportere status på HMS-aktiviteter og HMS-resultater på Site til prosjektledelsen.
 • Delta i HMS møte på Site.

 

 

Dine kvalifikasjoner:

 • Må ha erfaring fra norske prosjekter
 • Ingeniør eller tilsvarende.
 • Lang og relevant praksis kan erstatte krav til formell utdannelse.
 • Minimum 5 års relevant erfaring som HMS-leder eller HMS-ingeniør fra offshore eller landbaserte prosjekt med betydelig andel av fabrikasjons- og/ eller installasjonsarbeid.
 • Gjennomført grunnleggende kurs i arbeidsmiljø.
 • Gjennomført grunnleggende kurs i sikkerhet.

 

Kandidat må være lokalisert i Europa.

 

 

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Tjeldbergodden
Oppstart: snarets
Varighet: 30.04 2023
Skiftordning: For diskusjon

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Eldfrid Vågane, på e-post: eldfrid.vaagane@techconsult.no

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.