Engineering Manager

Engineering Manager – 24663

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Kokstad
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Eldfrid Vågane
Epost: eldfrid.vaagane@techconsult.no
Telefon: 93002152

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Engineering Manager

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, legge til rette og følge opp designarbeidet. Dvs. innen oppmåling, tegning, beregning, teknisk underlag for anskaffelse, teknisk oppfølging og as-built oppdatering
 • Rapportere fremdrift for prosjektering per aktivitet en gang per uke samt initiere korrektive tiltak ved behov
 • Gi input til uke- og månedsrapporter
 • Koordinere håndtering av tekniske avklaringer
 • Optimalisere og tilpasse ressursbehov
 • Registrere og følge opp avvik og uoverensstemmelser innen design
 • Delta og lede prosjekteringsmøte med alle disipliner og kunde med jevne mellomrom
 • Koordinere mot innkjøp, fabrikasjon, installasjon og uttesting

 

Ansvar:

 • Et overordnet ansvar for alle aktiviteter relatert til prosjektering
 • Et selvstendig ansvar for den faglige utførelsen av designoppgaver i hele prosessen fra oppmåling frem til ferdig design med tilhørende teknisk oppfølging under fabrikasjon og installasjon. Dvs. med tilhørende oppfølging av fremdrift og økonomi innenfor definerte planer og budsjettrammer
 • Ansvarlig for tekniske og økonomiske valg relatert til tekniske løsninger
 • identifisering av endringer/endringshåndtering i prosjektet
 • Ansvarlig for koordinering mellom alle disiplinene i prosjektet.
 • Overordnet ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av prosedyrer for arbeidet som utføres

 

Dine kvalifikasjoner:

 • Må ha erfaring fra norske prosjekter
 • Relevant Bachelor- eller Masterutdanning
 • Solid teknisk kjennskap fra flere disipliner
 • Disiplinledererfaring fra større prosjekter
 • Erfaring fra V&M/MMO og Equinor som kunde
 • God forståelse for- og erfaring med gjennomføring av multidisipline prosjekter, gjerne topside modifikasjonsprosjekter
 • Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
 • Tar ansvar for HMS, kvalitet i leveranser, egen prestasjon, egen og andres trivsel og motivasjon
 • Målfokusert ift. å forstå oppgaven, akseptere hard prioritering og måling av resultater
 • Nytenkende ved å være kritisk og utfordrende til eksisterende praksis, være nysgjerrig og kreativ
 • Systemverktøy: MS Office (ønskelig med Kundeverktøy tilsvarende Equinors; PIMS, kjennskap til ProCoSys, STID, SAP, ARIS)
 • Offshoresertifikat: Fordel, ikke et krav

Kandidat må være lokalisert i Europa.

 

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Bergen
Oppstart: snarest
Varighet: 2 år

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Eldfrid Vågane, på e-post: eldfrid.vaagane@techconsult.no

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.