Delprosjektleder

Delprosjektleder – 24296

Construction

logo med element

Techconsult AS

Sted: Oslo
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Marianne Koppang
Epost: marianne.koppang@techconsult.no
Telefon: 90092601

'

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Delprosjektleder for ett av landets største teknologiprosjekter

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Lede leveransen av signalsystem til de store kommende prosjekter i Selskapet
 • Være ansvarlig for nødvendige avklaringer og avtaler mellom CBTC-prosjektet, delprosjektene, Selskapet og (CBTC leverandør)
 • Følge opp prosjektering av signalsystem for prosjektene
 • Ved behov og etter avtale følge opp prosjekteringsarbeid både internt og eksternt iht. gjeldende lover og Teknisk Regelverk
 • Avklaringer og oppfølging mot teknisk avdeling og banesjefens avdeling i Selskapet
 • Bidra med faglige innspill i planleggingsfasen. Delta i arbeidet med å utarbeide diverse planer i prosjektet, herunder plan for implementering, stikkprøvekontroller, sjekklister, testplaner (eks fullskalatester), fraviksøknader etc.
 • Sørge for at løsninger og metoder som velges ivaretar trafikksikkerhet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av prosjektet og framtidig drift og vedlikehold
 • Støtte andre prosjekter som har behov for avklaringer vedrørende CBTC-system til nye banestrekninger/stasjoner
 • Være CBTC-prosjektets representant i relevante fora.

 

Dine kvalifikasjoner:

Krav

 • Prosjektleder med omfattende erfaring og kompetanse fra prosjektledelse og prosjektering innen lignende prosjekter. Erfaring fra samferdselsprosjekter er en fordel
 • Kandidaten skal ha relevant teknisk utdanning, på fagskole eller høyskolenivå
 • Kandidaten må ha omfattende erfaring fra prosjektarbeid og kontrollarbeider
 • Erfaring fra byggherrevirksomhet, og kjennskap til det regelverket som Selskapet er underlagt
 • Erfaring fra samhandling mellom prosjekt, linje og eksterne interessenter
 • Erfaring fra kontraktsarbeid, tilbudsevaluering og oppfølging av leverandør

 

Ønsket

 • Høyere utdanning innen prosjektledelse eller ingeniørfag
 • Erfaring fra implementering av signalsystemer for jernbane eller t-bane, særlig på rullende materiell
 • Kompetanse innen PRINCE2® prosjektmetodikk
 • Erfaring med/kjennskap til Systems Engineering arbeidsteknikker
 • Et signalprosjekt av denne størrelsen er virksomhetsovergripende; dette betyr at erfaring med å håndtere sentrale interessenter/aktører i en stor linjeorganisasjon er verdifull
 • Erfaring i bruk av nasjonale og internasjonale RAMS-standarder som CENELEC EN 50126/28/29
 • Forståelse av og erfaring med anvendelse av byggherreforskriften

 

Personlige egenskalper

 • Gode lederegenskaper, samt gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God helhetsforståelse og systemtankegang for prosjektarbeid og integrasjon
 • Strukturert, nøyaktig og evnen til å jobbe effektivt
 • Positiv innstilling med initiativ og stå-på-vilje
 • Evnen til å jobbe selvstendig og i team, samt orientere seg i store organisasjoner

Arbeidsspråket internt i prosjektet vil være både norsk og engelsk. Kandidaten må derfor beherske begge språkene godt som arbeidsspråk, både skriftlig og muntlig, og må ha «en svært god penn»

 

Kandidat må være lokalisert i Europa.

 

 

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: Snarlig og senest 01.03.2023
Varighet: 2 år med opsjoner på 1 + 1år

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang på e-post: marianne.koppang@techconsult.no

'

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.