Crane Operator

Crane Operator – 24397

Oil & Gas

logo med element

Techconsult AS

Sted: Offshore
Sektor: Privat
Søknadfrist: Snarest
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Nina Fjeldstad
Epost: nina.fjeldstad@techconsult.no
Telefon: +4745814290

'

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Crane Operator

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, lede og utføre sikre og teknisk profesjonelle løfteoperasjoner
 • Sikre at løfteutstyr blir vedlikeholdt i henhold til kravene
 • Sikre at rigging av midlertidige løfteinnretninger er utført korrekt
 • Utføre dekksarbeid
 • Bidra i logistikk og materialhåndtering
 • Stillingen medfører rollen som operatør av løfteinnretning i henhold til NORSOK R-003, vedlegg A
 • Hovedansvar for oppfølging av løfteutstyr
 • Sørge for å sette løfteutstyr som er skadet eller som man mistenker ikke overholder kravene i karantene
 • Bidra til at løfteutstyret har høy teknisk integritet
 • Bidrar til at drifts- og vedlikeholdsproblemer for løfteutstyr blir løst i henhold til strategi og myndighetskrav
 • Yte støtte til vedlikehold og sertifiseringsaktiviteter
 • Utførelse av dekksarbeid, som inkluderer, men ikke er begrenset til, rollene som signalmann og anhuker i henhold til NORSOK R-003, vedlegg A
 • Følge opp vedlikehold i SAP (Løfteutstyr, materialhåndteringsutstyr og fallsikringsutstyr m.v.)
 • Proaktiv HMS-støtte innen fagområdet og fokusere på at eksisterende direktiver og retningslinker blir etterfulgt
 • Oppdatere og koordinere aktiviteter med selskap landbasert støtte
 • Eventuelle andre arbeidsoppgaver innen kompetanseområdet tildelt av leder
 • Forestå utlevering og kontroll med fallsikringsutstyr
 • Forestå opplæring i bruk av selskapis fallsikringsutstyr
 • Sikkerhetsansvarsområder:
 • Utvise personlig forpliktelse til helse, sikkerhet og miljø med utgangspunkt i Norske myndighetsforskrifter for helse, sikkerhet og miljø
 • Selskap retningslinjer for helse, sikkerhet og miljø
 • Selskap sikkerhetsstyringsprogram
 • Stillingen omfatter utførelse av arbeid innen forskjellige roller etter behov, som instruert av nærmeste arbeidsleder. Alt arbeid skal utføres i henhoild til bestemmelsene i selskap styringssytem. Kran og Løftemanualen er sentral i styringssystemet.
 • For rollen som operatør av løfteinnretning
 • Operere dekkskranen innenfor begrensninger angitt i lastkart og operasjonsmanual samt selskaps Kran- og Løftemanual
 • Sikre at kun merket, sertifiserte og egnet løfteutstyr blir brukt ved løfteoperasjoner
 • Vedlikeholde løfteinnretninger
 • Utføre førstelinje vedlikehold i henhold til selskaps krav
 • Påse at løfteutstyret er vedlikeholdt i henhold til krav i selskaps vedlikeholdssystem
 • Påse at alt vedlikehold av løfteutstyr  blir utført på en sikker måte
 • Ha oppsyn med vedlikeholdspersonell
 • Fremme opplæring på arbeidsplassen
 • Sikre at alt personell deltar i løfteoperasjoner han leder besitter nødvendige kvalifikasjoner og erfaring
 • Delta i sikkerhetsmøter og sikkerhetsøvelser
 • For dekksarbeid
 • Delta i planlegging av dekksarbeid inkludert løfteoperasjoner
 • Fungere i følgende roller etter behov: Signalmann, anhuker, dekksoperatør og rigger
 • Sikre at kun merket, sertifiserte og egnet løfteutstyr blir brukt ved løfteoperasjoner
 • Delta i sikkerhetsmøter og sikkerhetsøvelser
 • Øvrig arbeid tildelt av leder
 • For rollen som rigger / kontrollør av midlertidig oppstilte løfteinnretninger
 • Påse at rigging utføres korrekt i henhold til krav
 • Kontroller og godkjenne rigging utført av annet personell
 • Ansvarlig for løst løfteutstyr, vedlikehold, før og etterbrukssjekk. Ut- og innlevering
 • Påse at alt løfteutstyr som leveres ut er i sertifisert og i stand
 • Ansvarlig for fallsikringsutstyr, vedlikehold, før- og etterbrukssjekk, ut- og innlevering samt instruksjon for bruk

 

Dine kvalifikasjoner:

 • Må ha erfaring fra norske prosjekter
 • Certificate of apprenticeship

Kandidat må være lokalisert i Europa.

 

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Offshore
Oppstart: 15.02.23
Varighet: 14.08.23
Rotasjon: 2/4 rotasjon
 

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Nina Fjeldstad, på e-post: nina.fjeldstad@techconsult.no

'

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.