Anskaffelsesrådgiver

Anskaffelsesrådgiver – 25460

Construction

logo med element

Techconsult AS

Sted: Oslo
Sektor: Privat
Søknadfrist: 26-09-2023
Tiltredelse: Etter avtale
Stillingstype: Prosjekt

Kontakt

Navn: Marianne Koppang
Epost: marianne.koppang@techconsult.no
Telefon: 90092601

'

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Anskaffelsesrådgiver

 

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, lede og gjennomføre anskaffelser i henhold til LOA, FOA og Forsyningsforskriften
 • Juridiske vurderinger av handlingsrom og prosessrisiko i samråd med avtaleeier/behovseier for eksempel ved utvidelse, reduksjon og endring av etablerte avtaler
 • Håndtere den løpende kontraktsoppfølgingen med avrop, endringer og opsjoner
 • Leverandørmøter i felleskap med avtaleeier/behovseier
 • Bistå organisasjonen med kartlegging av behov, utarbeidelse av kravspesifikasjoner, evaluering og tildeling
 • Arkivering og registrering av saker i Mercell Tendsigns; konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV)

 

Krav til kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis master i rettsvitenskap.
 • Erfaring med gjennomføring av offentlig anskaffelser innenfor jernbanesektoren.
 • Erfaring med IT-anskaffelser vil vektlegges positivt, men er ikke et absolutt krav
 • God kompetanse innen gjennomføring av hele anskaffelsesprosesser fra A-Å (inkludert kontraktsoppfølging). Operativ erfaring fra de siste to år vil vektlegges.
 • God erfaring med bruk av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV). Erfaring med Mercell Tendsign er ønskelig

 

 

 Ønskede personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og relasjonsbyggende evner
 • Evne til å jobbe effektivt, fleksibelt, selvstendig og strukturert
 • Engasjert og løsningsorientert

 

 

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo, med mulighet for hjemmekontor etter avtale
Oppstart: så snart som mulig, senest 15.oktober
Varighet: ut året, Opsjon: 3 + 3 mnd

 

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post: marianne.koppang@techconsult.no

'

Spørsmål rundt stillingen?

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte oppgitt kontaktperson for denne.